Presentation

Vedrana Vejzovic docent, vid Institutionen för vårdvetenskap. Fokus på hennes forskning är pediatrisk omvårdnad ur barnets perspektiv.

Aktiviteter