Presentation

Vedrana Vejzovic universitetslektor (Dr med vet), vid Institutionen för vårdvetenskap. Fokus på hennes forskning är pediatrisk omvårdnad ur barnets perspektiv.

Aktiviteter