Fakta

Kontaktperson:
Åsa Alftberg
Finansiär:
  • Familjen Kamprads stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Åsa Alftberg
Externa projektmedlemmar:
  • Camilla Malm - Högskolan Kristianstad
  • Elizabeth Hanson - Linnéuniversitetet
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Samhället står inför ett växande antal personer med demenssjukdom som bor kvar i sina ordinarie hem allt längre, och därmed en växande grupp anhöriga som i hög grad ansvarar för informell omsorg. Allt fler kommuner erbjuder därför stöd i form av demensutbildningar riktade till anhöriga. Samtidigt visar tidigare forskning på ökade samhälleliga förväntningar på hur mycket ansvar och omsorg anhöriga ska ta på sig.

Detta etnografiska projekt syftar till att undersöka kunskapsstödet till anhöriga och hur detta kan kopplas till föreställningar om anhörigskap, det vill säga anhörigskapets moraliska dimension. Fokus är på vilken typ av kunskap som anses viktig, både ur professionellas och anhörigas perspektiv. Syftet är också att undersöka hur anhöriga använder kunskapen och vilken betydelse den har i deras vardag.