Fakta

Kontaktperson:
Vildana Basic
Finansiär:
  • Forskarskola RelMaS – finansierad av Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Eva Davidsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta doktorandprojekt är att utforska hur elever upplever relevansen av naturvetenskaplig utbildning genom att använda deltagandeprocesser som en metod för att introducera elever i svensk grundskola till olika naturvetenskapliga yrken. Avsikten är att samarbeta med lärare och yrkesverksamma för att forska om hur elevernas intressen och attityder till naturvetenskapliga ämnen påverkas av ämnesintegrerade samskapande aktiviteter som låter eleverna agera i samhället. Vilka effekter har detta på elevernas vetenskaps- och hållbarhetskapital?

Idéer och resultat inom detta projekt har presenterats vid följande konferenser:

  • Forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND) — praktiknära skolforskning (2022)
  • CIEAEM 74 - Mathematics and practices: Actions for futures (2023)

Projektet har även blivit sponsrat med ett stipendium från Stiftelsen för främjande av Malmö universitets utveckling för utbytes besök på: University college London, King´s college London och University of Reading. Där har projektet presenterats för forskare inom relevanta forskningsfält.

Forskningsmiljö

Projektet är en del av forskningsmiljön Studies in Science, Environmental and Mathematics Education (SISEME) och Disciplinary literacy and inclusive teaching.

Disciplinary literacy and inclusive teaching

Läs om SISEME