Presentation

Jag heter Vildana Bašić och jag är doktorand vid forskarskolan RelMaS. I min forskning planerar jag använda deltagarstyrd aktionsforskning och transformativt lärande för att utforska elevers, lärares och naturvetenskapsyrkens förändringar i motivation och intresse av karriärlärande i undervisningen.

Som lärare och förstelärare har jag lång erfarenhet i arbetet med "Samverkan skola - arbetsliv" samt Hållbar utveckling. Min erfarenhet och undervisningsstil har bidragit till flera spännande erfarenheter där jag fått möjlighet att utvecklas inom skolutveckling, ledarskap och lärande.

Jag har:

 • Föreläst i kursen Teaching for sustainability vid MAU.

 • Föreläst vid MAU LS kompetensutvecklingsdag med fokus på Agenda 2030.

 • Spelat in ett podd avsnitt för Universitets- och högskolerådets LHU-podd om "Samverkan skola - arbetsliv" och lärande för hållbar utveckling.

 • Arbetat med "Uppdrag framtid" och "Klimatkompis" för Utbildningsradion.

 • Bidragit med konferensbidrag till Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021. Detta konferensbidrag har utvecklats till en utvecklingsartikel.

 • Föreläst och bidragit med utvecklingsmaterial vid SSA rikskonferens 2021.

 • Planerat, organiserat och genomfört Caretakers of the environment international conference 2021 och 2022. https://www.alumnicei.org/about

 • Deltagit i WWF Sveriges MOOC Leda en skola/förskola för hållbar utveckling – en Whole School Approach. Mina tankar och reflektioner kan du ta del av i del 4. Samverkan med omgivande samhälle – att arbeta med autentiska frågor.

 • Bidragit med konferensbidrag till Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023. Detta konferensbidrag har utvecklas publicerats i Lärarnas skolutvecklingskonferens - Syntes.

 • Genomfört inspirationsföreläsningar för pedagoger och lärare om Hållbar utveckling samt undervisning där Globala målen för hållbar utveckling används som resurs för transdisciplinär undervisning.

 • Planerar och organiserar Caretakers of the environment international conference 2024 i Landskrona stad. Temat för årets konferens kommer att vara: Education, Regulation and Collaboration towards a Sustainable Future. https://www.ceisweden.org/

Under 2023-2024 undervisar jag i:

 • Seminarium för pedagoger och lärare med fokus på lärande för hållbar utveckling. Detta kommer att genomföras i samarbete med Centrum för samverkan och samordning vid Fakulteten för lärande och samhälle.