Presentation

Jag är doktorand vid forskarskolan RelMaS. I min forskning planerar jag använda deltagarstyrd aktionsforskning och transformativt lärande för att utforska elevers, lärares och naturvetenskapsyrkens förändringar i motivation och intresse av karriärlärande i undervisningen.

Som lärare och förstelärare har jag lång erfarenhet i arbetet med Samverkan skola-arbetsliv samt Hållbar utveckling. Min erfarenhet och undervisningsstil har bidragit till flera spännande erfarenheter där jag fått möjlighet att utvecklas inom skolutveckling, ledarskap och lärande.

Jag har:

  • Föreläst i kursen Teaching for sustainability vid MAU.

  • Föreläst vid MAU LS kompetensutvecklingsdag med fokus på Agenda 2030.

  • Spelat in ett podd avsnitt för Universitets- och högskolerådets LHU-podd om Samverkan skola arbetsliv och lärande för hållbar utveckling. https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/kompetensutveckling/lhu-podden/avsnitt-8/

  • Varit anställd av Utbildningsradion för arbete med "Uppdrag framtid" och "Klimatkompis". https://urplay.se/serie/216571-uppdrag-framtid https://urplay.se/serie/223237-klimatkompis

  • Bidragit med ett konferensbidrag till Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021. Detta konferensbidrag har utvecklats till en utvecklingsartikel. https://xn--skneskommuner-qfb.se/wp-content/uploads/2022/01/La%CC%88rarnas-skolutvecklingskonferens-Syntes-2021-WEBB.pdf

  • Föreläst och bidragit med utvecklingsmaterial vid SSA rikskonferens 2021. https://ssa.helsingborg.se/ssa-rikskonferens-2021/

  • Planerat, organiserat och genomfört Caretakers of the environment international conference 2021. https://www.alumnicei.org/about