Fakta

Kontaktperson:
Vildana Basic
Finansiär:
  • Forskarskola RelMaS – finansierad av Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Lisa Björklund Boistrup
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2026
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta doktorandprojekt är att utforska hur elever upplever relevansen av naturvetenskaplig utbildning genom att använda aktionsprocesser som en metod för att introducera elever i mellanstadiet till olika naturvetenskapliga yrken och därigenom främja elevernas naturvetenskaps- och hållbarhetskapital. Avsikten är att samarbeta med lärare och yrkesverksamma för att forska om hur elevernas intressen och attityder till naturvetenskapliga ämnen påverkas av kreativa, samskapande aktiviteter som är integrerade i deras ämnen och som låter eleverna agera i samhället.

Projektet är en del av forskningsmiljön Studies in Science, Environmental and Mathematics Education (SISEME).

Läs om SISEME