Fakta

Kontaktperson:
Emma Lundin
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Bodil Liljefors-Persson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 augusti 2021 - 31 augusti 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Detta projekt undersöker levnads- och arbetsvillkor för medlemmar av Sydafrikas ANC – African National Congress of South Africa – verksamma i Sverige mellan 1960 och 1994. Med hjälp av muntlig historia och ett biografiskt perspektiv kommer aktivisters vardagsliv undersökas. Kopplingen mellan det politiska och det privata lyfts särskilt fram.

Projektet undersöker också hur starkt knuten exilupplevelsen är till plats, tid och genus. Målet är att bidra till ny empiri- och teoribildning, där aktivisters vardagsliv och kopplingen mellan det politiska och det privata uppmärksammas. Genom nya kunskaper om identitetsskapande i exil- och diasporagrupper kommer en större förståelse för dessa skapas. En stor del av dessa aktivisters arbete går att spåra i ANC:s arkiv. Det forskare inte kan nå där är de personliga berättelserna, minnena och reflektionerna. Genom intervjuer undersöks skapandet av minnen och nostalgi, men också tystnader: konflikter, svårigheter och negativa erfarenheter som städats undan i ANC:s egna berättelser.

Den individuella biografiska ansatsen synliggör olikheter och problematiserar etablerade tillrättalagda versioner av exilorganisationen, samarbetet med Sverige och relationen med Sydafrika. I lapptäcket av individuella biografier och iakttagelser kan samstämmiga och gemensamma teman identifieras, utöver de skillnader och kontraster som också träder fram.