Presentation

Bodil Liljefors Persson är professor i religionshistoria och profilansvarig för Utbildningsvetenskap för Lärarutbildningen, Malmö högskola. Ansvarig för huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och undervisar huvudsakligen inom detta ämne. Har mångårig yrkeserfarenhet som Ämneslärare i svenska, religionskunskap och geografi. Bedriver forskning i religionsdidaktik med fokus på religions- och kulturmöten samt medborgerlig bildning/citizenship education och på undervisning om sexualitet och relationer. Har också under många år genomfört fältarbeten på Yucatanhalvön i Mexico för forskning om mayas historia, religion, ikonografi och ritualer i såväl koloniala perioden som i nutid. Ordförande i Svenska samfundet för religionshistorisk forskning, SSRF. Ordförande i Föreningen lärare i religionskunskap, FLR.