Fakta

Kontaktperson:
Christel Larsson
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Christel Larsson
Samarbetspartners:
  • Smile Tandvård Skåne
Projektperiod:
02 september 2024 - 01 september 2027
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

I en prospektiv klinisk multicenterstudie görs bitkraftsmätning på patienter innan de genomgår implantatbehandling. Bitkraften mäts och registreras, därefter sker behandling enligt rutin. Patienterna följs årligen där eventuella komplikationer registreras. Samband mellan typ och antal komplikationer och tidigare uppmätt bitkraft analyseras. Om ett samband påvisas är vårt mål att införa bitkraftsmätning som rutin i klinisk praxis som ett riskbedömningsverktyg i samband med diagnostik och terapiplanering så att implantatbehandling väljs som alternativ för patienter som inte har en riskprofil.