Presentation

Övertandläkare och specialist i ämnet oral protetik. Disputerade 2011 med avhandlingen "Zirconium dioxide based dental restorations - studies on clinical performance and fracture behaviour". Docent i oral protetik med inriktning mot fast tand- och implantatstödd protetik.

Aktiviteter