Fakta

Kontaktperson:
Christian Andersson
Finansiär:
  • Forskarskola RelMaS – finansierad av Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Lisa Björklund Boistrup
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Jordan T. Register– University of North Carolina vid Charlotte
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 oktober 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med projektet är att undersöka meningsskapande och utmaningar när gymnasieundervisning i kritiskt tänkande kopplas till användning av ny digital teknik och insamling av personuppgifter.

Läs mer om projektet på den engelskspråkiga sidan