Presentation

Forskningsintresse

Syftet med mitt doktorandprojekt är att undersöka vinster och utmaningar vid undervisning av kritiskt tänkande på gymnasienivå i relation till ny digital teknik och personuppgifter. Ny digital teknik är t.ex. maskininlärning och artificiell intelligens, och personuppgifter förstås i detta sammanhang som data som skildrar personligt beteende, åsikter, känslor etc som samlas in när användaren interagerar med sociala medier, digitala enheter, butiksmedlemskort/loggar, smarta hem etc.

Kritiskt tänkande definieras som en förmåga att se alternativa handlingsmöjligheter i situationer, och förmåga att agera mot problematiska metoder, såsom exploatering av utsatta grupper eller när viktiga beslut fattas av diskriminerande algoritmer.

Projektet undersöker vilka diskurser som avspeglas när sådana lärandemål för matematikundervisning diskuteras. Hur relateras lärandemålen med andra mer traditionella lärandemål för matematikundervisningen, i styrdokument, bland lärarstudenter, i klassrum?