Fakta

Kontaktperson:
El Häkkinen
Finansiär:
  • Institutionen för urbana studier - Fakulteten för kultur och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Carina Listerborn
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2021 - 31 augusti 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I mitt forskningsprojekt undersöker jag hur ojämlikhet organiseras i det kommunala hemtjänstarbetet i Malmö och hur ojämlikheten påverkar de undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i hemtjänsten. Det senare handlar bland annat om vilka känslor och emotioner ojämlikheten ger upphov till hos hemtjänstarbetarna. Ojämlikheten kommer att studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass, kön/genus, ras/etnicitet och sexualitet.

Teoretiskt inspireras jag av sociologen och organisationsforskaren Joan Ackers teori om att organisationer har ojämlikhetsregimer. Genom intervjuer och fokusgrupper kommer studien att genomföras tillsammans med forskningsdeltagare som utgörs av undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i hemtjänsten i Malmö.

Vill du delta i studien?

För min forskning vill jag gärna intervjua dig som arbetar som vårdbiträde eller undersköterska i hemtjänsten i Malmö stad. Mina frågor handlar om ditt arbete, dina upplevelser av ojämlikhet och hur ojämlikheten känns. Ojämlikhet handlar här om frågor om etnicitet, klass, kön (kvinnor, män och alla vi andra) och sexuell läggning. Sedan vill jag också ha ett samtal med de av er som vill i mindre grupper. Vill du bara intervjuas själv går det jättebra.

Det är helt frivilligt att vara med i forskningen. Ditt namn kommer inte att nämnas. Som doktorand (forskarstuderande) vid Malmö universitet har jag ingen koppling till organisationen Malmö stad (din arbetsgivare).

Jag kommer att göra intervjuerna på svenska. Pratar du mest ett annat språk kan vi använda tolk.Om du är intresserad av att intervjuas av mig, eller om du vill veta mer om min forskning för att kanske delta, så hör gärna av dig till mig.

Vill du delta i studie om ojämlikhet i hemtjänstarbetet i Malmö stad? (PDF)

Etiskt godkänt forskningsprojekt

Forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2022-05660-01).