Presentation

Sedan september 2021 är jag doktorand vid Institutionen för Urbana studier med inriktning mot organisationsstudier. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur ojämlikhet organiseras inom den kommunala hemtjänsten och hur denna påverkar hemtjänstpersonalen. Ojämlikheten kommer att studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass, kön/genus, ras/etnicitet och sexualitet. Jag har tidigare studerat genusvetenskap och mänskliga rättigheter på grundnivå och jag har en magisterexamen i ledarskap och organisation.