Presentation

Sedan september 2021 är El Häkkinen doktorand vid Institutionen för urbana studier med inriktning mot organisationsstudier. I sitt avhandlingsarbete undersöker den de organiseringsprocesser som (re)producerar ojämlikhet inom organisationer med ett intersektionellt perspektiv av klass, kön/genus, ras/etnicitet, sexualitet och ålder. Studien behandlar särskilt den kommunala organisationen i Malmö (Malmö stad), dess hemtjänst och hur hemtjänstarbetarna (undersköterskor och vårdbiträden) påverkas av ojämlikheten. Teoretiskt inspireras den av sociologen och organisationsforskaren Joan Ackers teori om att organisationer har ojämlikhetsregimer. El har tidigare studerat genusvetenskap och mänskliga rättigheter på grundnivå och har en magisterexamen i ledarskap och organisation.