Presentation

Sedan september 2021 är jag doktorand vid Institutionen för urbana studier med inriktning mot organisationsstudier. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur ojämlikhet organiseras i det kommunala hemtjänstarbetet i Malmö och hur ojämlikheten påverkar de som arbetar som undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten. Det senare handlar bland annat om vilka känslor och emotioner ojämlikheten ger upphov till hos hemtjänstarbetarna. Ojämlikhet kommer att studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass, kön/genus, ras/etnicitet och sexualitet. Teoretiskt inspireras jag av sociologen och organisationsforskaren Joan Ackers teori om att organisationer har ojämlikhetsregimer. Jag har tidigare studerat genusvetenskap och mänskliga rättigheter på grundnivå och jag har en magisterexamen i ledarskap och organisation.