Presentation

Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad och verksam som forskare,lärare och handledare, samt vice föreståndare för Institute for Urban Research och tidigare lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen. Den senaste forskningen fokuserar på intersektionella perspektiv på bostadsutveckling, smarta städer, samt om konsumtion och rasism.

Avhandling

Jag disputerade på Chalmers Tekniska Högskola 2002 med en avhandling om konflikter mellan olika trygghetsdiskurser inom planeringen: Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik.

Forskning

Mina forskningsområden är urban socialgeografi, kritisk och feministisk urbanteori.

  • Mellan 2014-2020 var jag en del av den starka forskningsmiljön CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub som är ett nationellt forskningsnätverk med bostadsfrågan i centrum för hållbarhetsfrågor.

  • Har tidigare gjort forskning om urbana konflikter och våld, neoliberal planering, och skrev 2018 en bok om bostadsojämlikhet och om "bostadsfrågan underifrån".

  • Forskar om socialt hållbar stadsutveckling i ett projekt om Norra Sorgenfri i Malmö. Har tidigare ingått i forskningsprojekt som handlat om arkitekturens roll i en kulturell och sociopolitisk kontext, om metoder för förebyggande säkerhetsarbete, om samverkansstrategier för områdesutveckling och lokaliseringens betydelse för rörelsemönster, integration och sociala möten i det offentliga rummet.