Presentation

Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad och verksam som forskare,lärare och handledare. Listerborn är studierektor för forskarutbildningen på fakulteten för kultur och samhälle, samt lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen.

Listerborn disputerade på Chalmers Tekniska Högskola 2002 med en avhandling om konflikter mellan olika trygghetsdiskurser inom planeringen; Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Chalmers,

Hennes forskningsområden är urban socialgeografi, kritisk och feministisk urbanteori. Hon är en del av den starka forskningsmiljön CRUSH - Critical Urban Sustainability Hub som är ett nationellt forskningsnätverk med bostadsfrågan i centrum för hållbarhetsfrågor och ICCAN - International Collaborative for the Critical Analysis of Neoliberalism. Hon har tidigare gjort forskning om urbana konflikter och våld, neoliberal planering, och just nu avslutar hon en bok om bostadsojämlikhet och om "bostadsfrågan underifrån". Den senaste forskningen fokuserar på intersektionella perspektiv på smart bostadsutveckling.