Fakta

Kontaktperson:
Anna-Karin Ivert
Finansiärer:
  • Brottsförebyggande rådet - Brå
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 december 2018 - 01 januari 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Forskningsprojektet syftar till att utvärdera arbetsprocessen i pilotprojektet Sluta skjut i Malmö. Genomförandet av Sluta skjut syftar till att pröva om den amerikanska metoden Group Violence Intervention (GVI) kan vara framgångsrik för att förhindra utvecklingen av det grova våldet i kriminella miljöer i Sverige. Sluta skjut förväntas leda till en minskning av det dödliga/grova våldet som utförs av kriminella grupper i Malmö. På längre sikt är förhoppningen att insatsen/projektet kommer att bidra till att öka tryggheten bland Malmös invånare, minska behovet av polisiära resurser för dödligt/grovt våld utfört av kriminella grupper, samt minska behovet av sjukvårds- och andra samhälleliga resurser för hantering av dödligt/grovt våld.

GVI har tidigare implementerats i ett antal amerikanska städer med goda resulterat både i from av en minskning av det grova våldet och förbättrat samarbete mellan aktörer från olika myndigheter och organisationer. Även i Europa har GVI (eller delar av GVI) implementerats, men det finns ett fortsatt behov av kunskap om metoden kan bidra till att reducera våldet även i andra kontexter än den amerikanska.

Det övergripande syftet med processutvärderingen är att följa arbetat inom projektet Sluta skjuta för att undersöka hur den amerikanska ursprungsmodellen anpassats till en svensk kontext samt beskriva hur arbetet planerats och genomförts inom ramen för projektet. En central del av utvärderingen är att undersöka om det finns förutsättningar för att implementera GVI även i andra svenska städer där det finns en problematik likande den i Malmö.