Fakta

Kontaktperson:
Carolin Schütze
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Carolin Schütze
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2024 - 31 augusti 2027

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka upplevelser och känslomässiga konflikter bland handläggare med minoritetsbakgrund i svenska välfärdsinstitutioner. Projektet kommer att använda sig av både kvalitativa (intervjuer) och kvantitativa (enkät) metoder för att förstå olika aspekter av hur känsloarbete upplevs och för att mäta känsloarbete, erfarenhet av arbetsplatsdiskriminering samt faktorer som stress.

Projektets grundläggande forskningsbidrag är att ge fördjupad kunskap om rasifierat känsloarbete i svenska välfärdsinstitutioner.