Fakta

Kontaktperson:
Marie Nordström
Finansiär:
  • Eklund Foundation
Ansvarig vid Mau:
Marie Nordström
Externa projektmedlemmar:
  • Per-Erik Isberg – Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

Trots tillgång till kostnadsfri tandvård har barn och ungdomar med låg socioekonomisk status (SES) i Sverige sämre munhälsa och en högre risk för karies. Vissa individer med låg SES kan bibehålla god hälsa genom att ha hälsoresurser, kapacitet och tillgångar för att utveckla, förbättra och bibehålla hälsa, så kallad resiliens.

Syfte

Att identifiera resiliensfaktorer bland kariesfria unga vuxna i Sverige.

Material och metod

Denna fall-kontrollstudie använder registerdata och data som samlas in genom enkät. Individer födda 2002 med varaktigt låg inkomst kommer att utgöra den friska fallgruppen (kariesfria) och den sjuka kontrollgruppen. Registerdata samlas in från kvalitetsregistret Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontala sjukdomar (SKaPa) och Statistiska centralbyrån (SCB). Enkätens utformning baseras på resultaten från en kvalitativ intervjustudie bland friska unga vuxna från en låg socioekonomisk bakgrund (Nordström et al. opublicerat) och undersöker potentiella resiliensfaktorer genom påståenden som återspeglar psykosociala faktorer och familjefaktorer.