Presentation

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia. Hedenborg har sin bakgrund inom ekonomisk historia, men har undersökt idrotten ur både historiska och nutida perspektiv. Särskilt fokus har riktats mot har barn- och ungdomsidrottens förändringar samt idrotten ur genusperspektiv. I Hedenborgs forskning har ridsporten erhållit särskild uppmärksamhet. Hedenborg är ordförande för den svenska Antidopingstiftelsen