Presentation

Susanna Hedenborg, Professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia. Forskningsområden:
Hästsport, Arbetsmarknad, Barndomshistoria, Historiedemografi Genushistoria. Medlem i redaktionskommitten i Revue d'histoire Nordique, granskare av artiklar i Journal of Sport History, International Journal of the history of Sport, Sport in History