Fakta

Kontaktperson:
Caroline Mellgren
Finansiär:
  • Länsstyrelsen Skåne
Ansvarig vid Mau:
Caroline Mellgren
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 oktober 2022 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Både den internationella och svenska forskningen om polisiära arbetssätt mot partnervåld har främst rört ingripandeverksamheten och utredningsverksamheten. Det saknas dock i stort metoder som syftar till att förbygga brott genom att förhindra, försvåra för och förändra gärningspersoner.

Intimate Partner Violence Intervention (IPVI)

Intimate Partner Violence Intervention (IPVI) är en våldsförebyggande strategi som tar sin utgångspunkt i samverkan mellan myndigheter och lokalsamhälle för att stoppa våld i nära relationer. Inom strategin kombineras direkt kommunikation med och information till gärningspersoner om att de kommer bli föremål för ökat fokus och rättsliga sanktioner om våldet inte upphör med erbjudande om sociala insatser och hjälp att ändra beteenden. IPVI implementerades första gången som ett pilotprojekt år 2009 i High Point, USA. Strategin bygger teoretiskt på fokuserad avskräckning och flyttar fokus och ansvar från brottsoffret till förövaren. IPVI har haft viss framgång i framförallt en amerikansk kontext och identifieras av Brottsförebyggande rådet (Brå rapport 2017:13) som en strategi som verkar lovande. Det saknas dock kunskap om hur strategin fungerar utanför USA.

Första gången i en svensk kontext

I föreliggande projekt utvärderas processen, och på längre sikt effekten, av IPVI i Malmö. Det övergripande syftet är att utvärdera implementeringen av strategin i en svensk kontext och studera vilka anpassningar som behöver göras för att strategin ska fungera. Detta är första gången IPVI tillämpas i en svensk kontext och första gången projektet utvärderas.