Fakta

Kontaktperson:
Susann Porter
Finansiär:
  • Forte
  • Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
  • Institutionen för vårdvetenskap
Ansvarig vid Mau:
Susann Porter
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Marta Szebehely – Stockholms universitet
  • Palle Storm – Stockholms universitet
  • Annika Lexén – Lunds universitet
  • Nina Palmqvist Öberg – Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 augusti 2026

Om projektet

Ohälsa och höga sjuktal är vanligt bland personalen inom äldreomsorgen. Det övergripande syftet med det här projektet är att öka ansvariga kommunpolitikers kunskap om den organisatoriska och social arbetsmiljön inom äldreomsorgen. För att göra detta planeras en digital utbildning till ansvariga politiker för äldreomsorgen. Som en del i den här utbildningen, som bland annat ska bestå av föreläsningar och inspelade filmer med olika yrkesverksamma inom äldreomsorgen, kommer även de deltagande politikerna att få gradera sina kunskaper i en enkät före och efter utförd utbildning.