Per Schubert

Per
Schubert
Universitetslektor

email icon per.schubert@mau.se
phone icon 040-6658652

location Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle


Mer om min forskning

Presentation

Jag är lektor i naturgeografi med inriktning mot didaktik och undervisar i geografi, naturvetenskap, hållbar utveckling och didaktik inom lärarutbildningen. Jag doktorerade vid Lunds universitet i naturgeografi och ekosystemanalys med inriktning mot satellitbaserad fjärranalys för uppskattning av koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär och har flera års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har bland annat deltagit i forskningsprojektet ECOSIMP som undersökte förutsättningarna för implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå.