Presentation

Jag är lektor i naturgeografi med inriktning mot didaktik och undervisar i geografi, naturvetenskap, statistik, hållbar utveckling och didaktik inom lärarutbildningen. Jag undervisar även blivande samhällsplanerare och miljövetare i geografiska informationssystem. Jag doktorerade vid Lunds universitet i naturgeografi och ekosystemanalys med inriktning mot satellitbaserad fjärranalys för uppskattning av koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär och har flera års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har bland annat deltagit i forskningsprojektet ECOSIMP som undersökte förutsättningarna för implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå.