Presentation

Jag är lektor i naturgeografi med inriktning mot didaktik. Docent i miljövetenskap. Undervisar i geografi, naturvetenskap, statistik, hållbar utveckling och didaktik inom lärarutbildningen. Undervisar även blivande samhällsplanerare och miljövetare i geografiska informationssystem. Doktorandstudier vid Lunds universitet i naturgeografi och ekosystemanalys med inriktning mot satellitbaserad fjärranalys för uppskattning av koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär. Har bland annat deltagit i forskningsprojektet ECOSIMP som undersökte förutsättningarna för implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå.