Fakta

Kontaktperson:
Jonas Christensen
Finansiär:
  • GGH-Glokal och global hälsa
  • EU
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • University of Applied Sciences – Osnabrueck
  • FH Joanneum University of Applied Sciences – Graz
  • Hes-so University of Applied Sciences and Arts – Western Switzerland
  • Diaconia University of Applied Sciences (Diak)
Projektperiod:
01 juni 2024 - 01 juni 2025
Fakultet/institution:

Om projektet

Våra välfärdssamhällen står inför gränsöverskridande utmaningar, kulturellt och socialt. I framförallt sociala professioner krävs en allt större kompetens och förmåga att hantera dessa samhällsförändringar.

Syfte

Syftet med projektet är att genom Utmaningsbaserat lärande utveckla metoder för att förbättra och främja välbefinnande och hållbart lärande baserad på sociala och professionella aspekter i global och lokal miljö. I syftet ligger att undersöka hur välbefinnande och lärande kan förstås och undersöka tillämpning av utmaningsbaserat lärande i mångkulturell miljö.

Mål

Den övergripande forskningsfrågan för denna studie är: Hur kan välbefinnande och (hållbart) lärande förstås i en mångkulturell miljö?

Det finns två huvudmål i detta projekt:

  1. Att identifiera drivkrafter kring reflektivt lärande i personlig och professionell utveckling i mångkulturell miljö
  2. Att empiriskt bidra till att undersöka användning av Utmaningsbaserat lärande i utbildningskontext i att möta mångkulturella lärmiljöer.