Presentation

Fil. Dr i pedagogik, ekonomexamen med statsvetenskap, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser på grund- och forskarutbildningsnivå. Internationell samordnare vid inst för Socialt arbete. Gästprof, affilierad vid Hawk, Tyskland. Flertal publikationer med fokus på utbildningsvetenskap och pedagogik (se DIVA).

Forskningsinriktning: Samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik, flervetenskaplig samverkan i profession och organistion, gränsöverskridande lärande.

Undervisningsspråk: engelska, tyska, svenska

I mitt forskningsintresse finns ett genuint intresse av att såväl studera som förstå organisatoriska och professionsmässiga förändringar utifrån utbildningsvetenskapliga och pedagogiska utgångspunkter. Sedan jag disputerade 2010 med Dr. avhandlingen ”A profession in change: a development ecology perspective”, har jag fortsatt fördjupat mig i komparativa, kontextuella välfärds- och utbildningsfrågor, internationalisering och utbildningsdesign i synnerhet. De teoretiska utgångspunkter jag visat i min avhandling, har jag dels fortsatt utveckla och tillämpat, men också kritiskt reflekterat kring, vilket genom internationellt självständig och sampublicering bl a resulterat i kompletterande alternativa teoribildningar. Jag har vidare i samverkan med regionala och internationella partners fördjupat mig i kunskapsbildning kring gränsöverskridande pedagogiska möten i profession och organisation med fokus äldrefrågor. I grunden har projekt, processer och vetenskaplig produktion haft tre bärande perspektiv; lärande, omsorgs- och samhällsperspektiv. Här ingår lärande, social innovation, inkludering, digitalisering och mötet människa-teknik och digitalisering i såväl möjligheter men också risker för exkludering. Genom åren har jag aktivt arbetat med fördjupad internationell utbildningssamverkan och integrerat pedagogisk forskning och utbildning i nära samverkan med partneruniversitet och forskarkolleger, vilket har har genererat en bredd i empiriskt material. I min forskning har jag enskilt och i samverkan utvecklat hur utvecklingsekologiska modeller och Community of Practice kan appliceras i för Hälso och Samhällsstudier relevanta utbildningskontexter. Den bärande delen i min forskningsmässiga progression på basis av min forskning sedan disputation, är att jag gått vidare och lagt särskilt fokus på det gränsöverskridande pedagogiska mötets roll i kunskapsbildning. Ingår vidare i fakultetsövergripande forskargrupper vid MaU samt forskningsplattformen Global och glokal hälsa - GGH.

Sammanfattningsvis kan min forskning ses som: a) Kunskapsbildning kring det pedagogiska mötets roll och betydelse i gränsöverskridande möten i profession och organisation, b) Reflekterande praktik kring förståelse av internationella samarbeten i utbildning och forskning c) Utveckling av nivåers betydelse i kunskapsbildning i möte individ-organisation och samhälle, där jag i progression visat på hur förändringsprocesser kan ses d) Kunskap om hur lärande, omsorgs och samhällsperspektiv i progression kan förstås kring lärprocesser om åldrande och välfärd.

ORCID: 0000-0003-0428-2001

Meriter