Jonas Christensen

Jonas
Christensen
Universitetslektor

email icon jonas.christensen@mau.se
phone icon 040-6657406

location Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå


Mer om min forskning

Presentation

Fil. Dr i pedagogik, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser. Internationaliseringskoordinator vid inst för Socialt arbete. Koordinator forskningsnätverket CareSam. Disputerade 2010 med en sammanläggningsavhandling, vilken fokuserar kunskapsbildning och professioner i förändring med särskilt fokus på socialt arbete och högre utbildning.
Gästforskare/lärare vid Partneruniversitet. Flertal publikationer med fokus på utbildningsvetenskap och pedagogik (se MUEP). Medlem i InclusU (transnationellt EU-nätverk/EUI), forskargruppen Utmaningsbaserat lärande, Åldrande och socialt arbete och internationella nätverket CareSam.