Fakta

Kontaktperson:
Hilda Gustafsson
Finansiär:
  • Institutionen för globala politiska studier
Ansvarig vid Mau:
Hilda Gustafsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2019 - 01 maj 2024

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utforska väntans betydelse när det kommer till familjeåterförening till Sverige. Avhandlingen sammanför migrationsstudier och folkhälsa och utgår från litteratur om väntan och tid inom migrationsprocesser. Genom att kombinera dokumentanalys med intervjuer med handläggare, familjer och andra som berörs av familjeåterföreningsprocessen, vill projektet skapa en helhetsbild av fenomenet och förstå hur såväl professionella som familjer förhåller sig till och påverkas av tid och väntan.

Ett holistiskt angreppssätt  är speciellt viktigt för att förstå konsekvenserna av policyförändringar i ett fält som förändras så snabbt som migrationspolitiken. Projektet bidrar därför både till kunskap i aktuella samhällsfrågor och till teorier om väntan genom att tillföra en kollektiv, transnationell och intersektionell förståelse för fenomenet.