Fakta

Kontaktperson:
Hilda Gustafsson
Finansiär:
  • Institutionen för globala politiska studier
Ansvarig vid Mau:
Hilda Gustafsson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2019 - 01 maj 2024
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utforska väntans betydelse när det kommer till familjeåterförening till Sverige. Avhandlingen sammanför migrationsstudier och folkhälsa och utgår från litteratur om väntan och tid inom migrationsprocesser. Ur ett folkhälsoperspektiv kommer väntan att förstås som en social determinant. Genom att använda en mixed method kommer tidsmässiga aspekter av väntan och dess hälsokonsekvenser utforskas med hjälp av enkätdata, fokusgruppsintervjuer och individuella/familjeintervjuer.

Resultaten från de kvantitativa och kvalitativa modulerna kommer sedan att sammanföras och analyseras med hjälp av intersektionella perspektiv. Detta angreppssätt är speciellt viktigt med tanke på Sveriges aktuella policyförändringar där vissa inkomstgrupper har högre sannolikhet att återförenas än andra. Projektet bidrar till teorier om väntan genom att tillföra en kollektiv, transnationell och intersektionell förståelse för fenomenet. Det bidrar dessutom med tidigare outforskad kvantitativ data om väntetider för familjeåterförening och dess koppling till hälsoutfall.