Presentation

Jag forskar om hur väntan upplevs både av professionella och familjer med koppling till familjeåterföreningsprocessen i Sverige. Min akademiska bakgrund är i såväl folkhälsa som migrationsstudier. Jag kombinerar dessa två fält i min avhandling genom att via en mixed-method-studie titta på implikationer av väntan på familjeåterförening. Mina forskningsintressen inkluderar migration och hälsa, familjemigration, transnationalism, väntan och policyförändringars koppling till hälsorelaterade utfall.

Forskningsprojekt