Presentation

Jag forskar om familjeåterförening och syriska flyktingar i Sverige och Turkiet. Min professionella bakgrund är som lärare för nyanlända flyktingar, medan min akademiska bakgrund är i såväl folkhälsa som migrationsstudier. Jag kombinerar dessa två fält i min avhandling genom att via en mixed-method-studie titta på hälsokonsekvenser av familjeseparation. Mina forskningsintressen inkluderar migration och hälsa, flyktingmigration, familjemigration, transnationalism, väntan och policyförändringars koppling till hälsorelaterade utfall.

Forskningsprojekt