Malmö universitet kommer utöka den verksamhetsförlagda utbildningen på tandläkarprogrammet från och med nästa år. Tanken är att framtida studenter ska få möjlighet att träffa ännu fler patienter innan de examineras.

Det är Folktandvården Skåne, Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och Region Skåne som har slutit ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för tandläkarstudenterna vid Odontologiska fakulteten.

– Jag är övertygad om att vårt fördjupade samarbete med Odontologiska fakulteten kommer att gagna alla skåningar eftersom de nyutexaminerade tandläkarna kommer att ha extra erfarenhet av patientomhändertagande framöver, säger Karin Melander, Folktandvården Skånes vd.

VFU:n innebär en handledd praktik i Folktandvården Skåne, som görs som en del av utbildningen. Syftet är att tandläkarstudenterna ska komma i kontakt med arbetslivet under studietiden, samt att möta patienter och ta del av hur rutinerade tandläkare arbetar.

Ett komplement till sista terminens VFU

Det nya avtalet innebär att studenterna kommer att träffa ännu fler barn- och ungdomspatienter under sin utbildning, under termin nio, på en av Folktandvården Skånes kliniker i Malmö. Detta som ett tillägg till den verksamhetsförlagda utbildningen som görs under termin tio, den femåriga utbildningens sista termin.

– Det här är ett bra komplement i vår utbildning, som ger studenterna ökade möjligheter att träna sig i att arbeta kliniskt. Det är också ett konkret exempel på samarbete mellan universitetet och Folktandvården Skåne, säger Per Alstergren, dekan vid Odontologiska fakulteten.

Region Skåne är med och finansierar det utökade VFU-avtalet och ser positivt på utvecklingen.

– Det är en utveckling som går i linje med såväl läkarutbildning som en stor mängd medellånga vårdutbildningar, det vill säga att träningen inför yrkeslivet sker ute i klinisk verksamhet, säger Maria Antonsson Anderberg, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne.