Vad skulle vi kunna säga om vår existens på jorden av idag om vi befann oss på en farkost utanför solsystemet? Det utforskar forskare och studenter i ett konstnärligt forskningsprojekt som ska ställas ut i Venedig nästa år.

Inspirationen kommer från Nasas två rymdsonder Voyager 1 och 2 som 1977 sändes ut för att utforska himlakroppar långt ut världsrymden. Med ombord finns en LP-skiva med ljud, bild och musik som skildrar livet på jorden: The Voyager Golden Record.
– Utifrån det fick vi idén att gestalta hur det skulle vara att väldigt långt där ute i rymden reflektera över jorden i dag och hur vi har det nu, säger Bo Reimer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för forskningsplattformen Medea, Malmö universitet.

Workshops och offentliga arrangemang

Som enda svenska lärosäte ska Malmö universitet delta i den internationella arkitektutställningen Time Space Existence i Venedig nästa år. Nu har forskargruppen från Medea flyttat in i utställningslokalen K3 Open Space på bottenvåningen i byggnaden Niagara, där de under fyra veckor ska kläcka idéer och hålla ett antal offentliga workshops och arrangemang. Under vårterminen ska studenter på bland annat masterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap och studenter i Creative Writing involveras i utformningen.

– Vi vet inte ännu var det landar, men med hjälp av text, ljud och bild kommer vi skapa en miljö som får besökarna att tänka på nytt på sin existens, och som får dem att dela med sig av sina tankar, säger Bo Reimer.

Tender Time, som utställningen heter, pågår 20 maj till 26 november 2023. Malmö universitet disponerar ett av rummen i ett palats vid Rialtobron i Venedig.

– Utställningen Time Space Existence genomförs vartannat år, och den brukar locka en halv miljon människor, så vi hoppas förstås på många besökare, säger Bo Reimer.

Text: Magnus Jando