Digital utbildning inom omvårdnad (DEN) är ett Erasmus+-projekt. Syftet är att modernisera den befintliga läroplanen för sjuksköterskestudenter genom att utveckla nya former av digitala föreläsningar/examinationer.

Om projektet

Pandemin har varit anledningen till att den traditionella akademiska utbildningen inom omvårdnad har tvingats omvandlas till digitala former utan att lärarna har fått möjlighet att anpassa pedagogiken. Lärarna behöver stöd för att utveckla sina pedagogiska färdigheter från det traditionella sättet till ett mer digitalt sätt för att upprätthålla högt kvalitet. Det traditionella sättet har visat sig vara otillräckligt för att uppfylla dagens krav inom den akademiska utbildningen.

Projektet har pågått i 24 månader och de förväntade resultaten kan ha långsiktiga positiva effekter på liknande utbildningar inom EU.

Europeiskt samarbete

Projektkonsortiet består av fem partnerorganisationer som representerar fem EU-länder: Kroatien, Nordmakedonien, Slovenien, Serbien och Sverige.

Alla partnerorganisationer har en stark tradition inom området omvårdnad och har redan framgångsrikt samarbetat i flera europeiska Erasmus+-projekt. Alla partnerorganisationer har arbetat med digital undervisning inom omvårdnadsutbildning på olika nivåer under pandemin 2020.

Finansiär

EU-Erasmus+

Samarbetspartners

  • Goce Delcev University, Stip, Nordmakedonien. Kontaktperson: Gordana Panova
  • University of Novi Sad, Novi Sad, Serbien. Kontaktpersoner: Dragana Milutinovic, Dragana Simin, Sanja Tomic och Vladimir Dolinaj
  • College of Nursing in Celje, Celje, Slovenien. Kontaktpersoner: Mojca Poredos, Bojana Filej, Katja Esih, Tamara Stemberger Kolnik och Jernea Mreza
  • University of Applied Health Sciences, Zagreb, Kroatien. Kontaktpersoner: Olja Vori, Vesna Turuk och Boris Ilic.

Projektperiod

30 juni 2021 – 29 oktober 2023

Mål

De övergripande målen för projektet är att förbättra den pedagogiska förmågan hos lärare vid de involverade universiteten och deltagande organisationer så att en utbildning av hög kvalitet kan erbjudas. Detta genom att arbeta med att:

  • bygga undervisningskapacitet för både hybrid- och onlineundervisning
  • utveckla digital pedagogisk kompetens hos lärarna
  • dela och utbyta erfarenheter, expertis och resurser
  • använda och utveckla digitalt innehåll av hög kvalitet – såsom innovativa online-resurser och verktyg – och samskapa en digital kurs av ömsesidigt intresse
  • öka möjligheterna för internationalisering på hemmaplan för studenterna vid respektive lärosäte. 

Foton & filmer

Under projektets gång har det dokumenterats med foton och filmer.

Se foton och filmer (Box)

Multiplier Event

Multiplier Events är nationella och transnationella konferenser, seminarier och andra evenemang som organiseras med syftet att sprida de projektresultat som producerats av projektet.

DEN-konferensen hölls i Zagreb, Kroatien, den 25 maj 2023.

Se material från konferensen (Box)

Resultat

De förväntade resultaten av DEN-projektet är att:

  • Lärare och föreläsare kommer att ha en ökad förståelse för digital undervisningspedagogik.
  • Deltagarna i projektet identifierar, anpassar sig till och utvecklar de nödvändiga mätningar, bedömningar och åtgärder som krävs för kvalitetsförbättring av digitala undervisnings- och inlärningsprocesser.
  • Utbilda lärare och övrig lärarpersonal för att utnyttja pedagogiska och metodologiska principer och nya sätt att undervisa och lära sig för att kunna anpassa sig till högre utbildning inom omvårdnad.
  • Utveckla metodik och plattformar för bredare integration mellan digital undervisning och lärande som kan användas på flera utbildningsnivåer.

Erasmus+ Project Results Platform

Projektets aktiviteter, intellektuella resultat och spridning

Material, resultat och övrig utdata från projektet hittas här:

Learning Teaching and Training 1, LTT1 (Box)

Learning Teaching and Training 2, LTT2 (Box)

Intellectual Outputs IO2+ IO4 (Box)

Dissemination (Box)