Har du en utländsk lärarutbildning och vill bli behörig lärare även i Sverige? Eller har du utländsk eftergymnasial utbildning i ett svenskt skolämne samt arbetslivserfarenhet som lärare i offentlig skolverksamhet på minst två år och vill utbilda dig till behörig lärare i Sverige? Då kan Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vara något för dig.

Om utbildningen

Det finns 3 olika inriktningar inom ULV:

 • Förskollärare
 • Grundlärare mot grundskolans tidigare år (årskurs 1–6)
 • Ämneslärare (årskurs 7–9/Gy)

Malmö universitet bedömer vilken inriktning som du kan antas mot utifrån din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet vid en anmälan, men det är ändå av stor vikt att du själv fyller i vad du önskar då du kanske uppfyller kraven för flera inriktningar. Inom varje inriktning kan man läsa olika utbildningsvägar och varje utbildningsväg har olika anmälningskrav.

Det finns inget anmälningskrav på förkunskaper i engelska, men observera att kurslitteratur på engelska ändå kan förekomma i kurserna.

Om du uppfyller anmälningskraven under en inriktning kan du anmäla dig till denna.

Inriktning: Förskollärare

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk förskollärarexamen

Anmälningskrav: en utländsk avslutad och godkänd förskollärarutbildning på eftergymnasial nivå som varat minst 2 år, godkänt betyg i Sv3/SvA3 och dokumenterad arbetslivserfarenhet från förskoleverksamhet i Sverige på minst 5 år.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig förskollärare i Sverige.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om förskollärarlegitimation och kompletteringshänvisning från Skolverket (läs mer under ”Kompletteringshänvisning”).

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig förskollärare i Sverige.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Utbildningsväg 3 erbjuds inte inom denna inriktning.

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk skola

Anmälningskrav: Förskollärarlegitimation utfärdat av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

 • Som student i ULV kan du högst läsa 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under ”Frågor och svar”.
 • Du måste ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Inriktning: Grundlärare mot grundskolans tidigare år (årskurs 1–6)

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk lärarexamen

Utbildningsväg 1 erbjuds inte inom denna inriktning.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om lärarlegitimation och kompletteringshänvisning från Skolverket (läs mer under ”Kompletteringshänvisning”).

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig Grundlärare för grundskolans tidigare år i Sverige.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för Grundskolans tidigare år utfärdat av Skolverket.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig att undervisa i ytterligare ämne/årskurser (ämnet/årskurserna läggs till på din lärarlegitimation när du ansöker om detta hos Skolverket).

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk skola

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för Grundskolans tidigare år (årskurs 1-6) utfärdat av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

 • Som student i ULV kan du högst läsa 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under ”Frågor och svar”.
 • Du måste ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Inriktning: Ämneslärare årskurs 7–9 och/eller gymnasium

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk lärarexamen

Anmälningskrav:

 • En utländsk avslutad och godkänd ämneslärarutbildning i ett svenskt skolämne på eftergymnasial nivå som varat minst 2 år (har du en utländsk ämneslärarutbildning krävs inte dokumenterad arbetslivserfarenhet) och godkänt betyg i Sv3/SvA3.

Eller

 • En utländsk avslutad och godkänd ämnesutbildning i ett svenskt skolämne på eftergymnasial nivå som varat minst 3 år + dokumenterad arbetslivserfarenhet från utbildningslandet som lärare inom offentlig skola minst 2 år och/eller dokumenterad arbetslivserfarenhet från svensk skola som obehörig lärare i ämnet på minst 2 år och godkänt betyg i Sv3/SvA3.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig ämneslärare i Sverige.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om lärarlegitimation och kompletteringshänvisning från Skolverket (läs mer under ”Kompletteringshänvisning”).

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig ämneslärare i Sverige.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för årskurs 7–9 och eller gymnasium utfärdat av Skolverket.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig att undervisa i ytterligare ämne (ämnet läggs till på din lärarlegitimation när du ansöker om detta hos Skolverket).

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk skola

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för årskurs 7–9 och/eller Gymnasium utfärdat av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

 • Som student i ULV kan du högst läsa 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under ”Frågor och svar”.
 • Du måste ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Observera att ytterligare ansökningskrav kan tillkomma beroende på utbildningsland. I sådant fall kommer du att meddelas av Malmö universitet.

Tillsvidare antas inte följande sökande:

 • med annan utländsk yrkesutbildning
 • med utländsk lärarutbildning/ämnesutbildning i ämnena: teknik (gymnasiet), datateknik, företagsekonomi och sociologi.
 • som önskar komplettera mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år (åk 1–6). Om du har en kompletteringshänvisning från Skolverket, läs mer under rubriken ”Kompletteringshänvisning”.

Kompletteringshänvisning

Om du har ansökt om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket, men fått avslag på grund av att du inte har tillräckliga ämnesstudier och/eller tillräckligt med lärarförberedande studier, kan du ha fått en "Kompletteringshänvisning".

För dig som fått en kompletteringshänvisning

I en "kompletteringshänvisning" har Skolverket skrivit vad myndigheten bedömer att du behöver läsa ytterligare för att du ska få lärarlegitimation; hur många högskolepoäng du behöver läsa i lärarförberedande kurser och/eller hur många högskolepoäng som du måste läsa i ett eller flera ämnen. Har du fått en sådan kompletteringshänvisning kan du ansöka mot den inriktning som hänvisningen avser.

Observera att om Skolverket har skrivit att du behöver komplettera din utbildning med en lärarexamen är detta inte en sådan kompletteringshänvisning som avses. Du kan då inte ansöka mot denna utbildningsväg i någon inriktning.

Om du har fler frågor, kontakta studievägledare Ann-Charlotte Larsen på lotte.a.larsen@mau.se.

Se film om bedömning av din utländska utbildning

Anmälan

Anmälan inför vårterminen 2023 är öppen den 15 september–17 oktober, 2022. Sista dag för komplettering av ansökan är 24 oktober, 2022.

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Utbildningen har ingen platsgaranti. Vid ett större antal sökande sker antagning utifrån urval, vilket innebär att du kanske inte blir erbjuden en plats just denna omgång även om du uppfyller anmälningskraven. Malmö universitet kommer i sådant fall att meddela dig detta med en uppmaning om att prova igen framöver.

Att tänka på när du gör din anmälan

 • Alla dokument ska skannas in och laddas upp på anmälningssidan. All text på dokumenten måste finnas med och vara läsbar för att din anmälan ska ses som fullständig. Du kan inte skicka kopior eller dina originaldokument via brev och du kan inte heller lämna dem på universitetet.
 • Om du har anmält dig till utbildningen tidigare genom att skicka in papperskopior behöver du nu åter igen skicka dina dokument men digitalt, du behöver med andra ord skanna in dessa och ladda upp dem på anmälningssidan.
 • Antagningsbesked hittar du på www.antagning.se.
 • Du kan inte få något förhandsbesked om du är antagen genom att kontakta oss. Observera att universitetet inte kan göra en bedömning i förväg om du kan bli antagen och inte heller svara på hur länge eller vad du behöver komplettera din utländska utbildning med.

Yrkeskommunikativ prövning (YKP)

Om Malmö universitet bedömer att du uppfyller anmälningskraven för en inriktning samt utbildningsväg inom denna kommer du att kallas via den mailadress du har uppgett i din anmälan till en obligatorisk Yrkeskommunikativ prövning (YKP). Syftet med YKP är att synliggöra din språkliga nivå i yrkessvenska för lärare.

YKP genomförs digitalt:

 • lördag den 29 oktober 2022 kl. 9–15 (svenska)
 • onsdag den 9 november 2022 kl. 9–17 (engelska)

Information om Yrkeskommunikativ prövning

YKP innehåller tre delar:

 • skriftlig prövning
 • prövning av läsförståelse (genomförs vid första tillfället)
 • muntlig prövning (genomförs vid andra tillfället)

En kallelse till YKP innebär inte någon garanti för att du har blivit antagen. Resultatet av Yrkeskommunikativ prövning räknas in i urvalet.

Om resultatet visar att du är i behov av inledande kurser kommer du, om du blir antagen, att få läsa två kurser (15 hp + 15 hp) som syftar till att du som student ska utveckla din språkfärdighet med särskild relevans för pedagogisk verksamhet, yrkessvenska för lärare.

Observera att YKP endast erbjuds vid ett tillfälle för varje del enligt ovan datum. Om du inte har möjlighet att delta uppfyller du inte anmälningskraven denna gång och är välkommen att anmäla dig igen framöver. Undantag från detta medges ej.

Om du vill veta mer, kontakta studievägledare Ann-Charlotte Larsen, lotte.a.larsen@mau.se.

Särskild information för dig som ansöker med huvudämne Engelska

Om du ansöker till ULV för att studera mot huvudämne Engelska kommer du också att kallas till en obligatorisk Yrkeskommunikativ prövning i engelska.

Syftet med YKP Engelska är att synliggöra din språkliga nivå i yrkesengelska för lärare. Du kommer med andra ord att genomföra två YKP: en i svenska och en i engelska. Prövningen består av tre delar: ordförråd, en skriftlig del och en muntlig del.

Den Yrkeskommunikativa prövningen genomförs den 1 november 2022, för anmälan inför vårterminen 2023.

Individuell studieplan

Alla studenter i ULV har individuella studieplaner som innehåller just de kurser som behövs för att du ska uppnå målet med dina studier.

Information om individuell studieplan

När Malmö universitet är klar med bedömningen av din tidigare utländska utbildning jämförs denna med innehållet i motsvarande svenskt lärarprogram. De kurser (kunskapskrav) i det svenska lärarprogrammet som du inte har med dig från din utländska utbildning är de du behöver studera för att uppnå svensk lärarbehörighet. Dessa kurser läggs i din individuella studieplan.

Alla studenter i ULV har individuella studieplaner som innehåller just de kurser som behövs för att de ska uppnå målet med sina studier. Dock inleds samtliga utbildningsvägar med den obligatoriska kursen "Att vara lärare i Sverige I" och fyra veckors Verksamhetsförlagd utbildning (läs mer under ”Vanliga frågor och svar”).

I vissa fall inleds studierna även med två kurser i yrkessvenska för lärare (läs mer under ”Yrkeskommunikativ prövning”).

Behörighetskrav

Du kompletterar utifrån din tidigare akademiska utbildning från annat land och till viss del din lärarerfarenhet från utbildningslandet. Kraven för antagning är:

 • en avslutad och godkänd utländsk eftergymnasial lärarexamen (minst 2 år) eller
 • eftergymnasial ämnesutbildning i ett av ämnen som listas här ovan (minst 2 år) samt dokumenterad arbetslivserfarenhet som lärare i offentlig skolverksamhet i utbildningslandet på minst 2 år
 • godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • den komplettering du behöver omfattar högst 150 hp (30 hp av dessa är avsatta till kurser i akademisk svenska om universitetet bedömt att du ska inleda dina studier i ULV med sådana.)

Kontakt

Chatta med en studievägledare

tisdagar kl. 9.00–12.00 och torsdagar kl. 14.00–16.00 och under utökade tider under ansökningsperioden

Kontakta oss

ulv@mau.se Telefontid med studievägledaren bokas via mail till lotte.a.larsen@mau.se

Vanliga frågor och svar

Innan jag ansöker till utbildningen vill jag veta vad jag behöver studera och hur länge. Kan Malmö universitet göra en sådan bedömning?

Bedömning av tidigare utbildning och vad som behöver kompletteras är en stor process som Malmö universitet endast gör i samband med din anmälan. Därför kan du inte vända dig till universitetet i denna fråga.

Om du blir antagen får du hemskickat information om vilken inriktning och vilken utbildningsväg du är antagen mot samt en individuell studieplan som innehåller de kurser du behöver studera och när du ska läsa dessa.

Jag saknar vissa dokument från min tidigare utbildning. Kan jag anmäla mig ändå?

Ett av kraven för att anmäla sig till utbildningen är att man har fullständig dokumentation från sin tidigare utbildning samt att denna är översatt till engelska eller svenska.

Om du saknar dokument kan du vända dig till ditt gamla lärosäte eller till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att eventuellt få hjälp.

Läs mer på UHR:s webbplats

Vad innebär anmälningskravet att man endast kan läsa högst 120 hp?

När Malmö universitet är klar med bedömningen av din tidigare utländska utbildning jämförs denna med alla kurser i motsvarande svenskt lärarprogram. De kurser i det svenska lärarprogrammet som du inte har med dig från din utländska utbildning är de du behöver studera för att uppnå svensk lärarbehörighet. Dessa kurser läggs i din individuella studieplan.

De kurser du behöver läsa får tillsammans inte vara mer än 120 hp (+ 30 hp om du ska läsa kurser i yrkessvenska för lärare).

Behöver du läsa kurser som tillsammans blir mer än 120 hp uppfyller du inte anmälningskraven och behöver då antingen läsa in ett par kurser på egen hand innan du åter söker in till ULV eller söka dig till svenskt lärarprogram.

Vad är Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

Alla som läser inom utbildningen kommer att genomföra Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är individuellt hur många VFU-kurser man behöver läsa för att komplettera tidigare utbildning. VFU är alltid heltid, hela veckor, hela dagar oavsett om man läser på heltid (100%) eller halvtid (50%). Därför är det viktigt att man planerar för sin VFU i god tid genom att till exempel tala med sin arbetsgivare, ordna barnomsorg och så vidare.

Läs mer om VFU

Vad gäller kring distansstudier, heltidsstudier och halvtidsstudier?

Distansstudier

Vissa kurser är på distans medan andra är campusförlagda och det går därför inte att välja att läsa helt på distans vid Malmö universitet.

Heltidsstudier

Heltidsstudier innebär att studietakten är 100% och att du studerar 30 hp/termin.

En termin kan innehålla flera kurser som tillsammans blir 30 hp. Kurserna har olika antal träffar på universitetet, men du som student förväntas då studera övrig tid på egen hand så att det tillsammans blir 100%.

Halvtidsstudier

Halvtidsstudier innebär att studietakten är 50%, vilket för det mesta innebär att man läser en kurs om 15 hp per termin.

Observera att din studieplan kan innehålla kurser som går i olika takt med olika antal träffar per månad.

Var hittar jag information om lärarlegitimation?

Kan jag få studiemedel om jag studerar ULV?

Utbildningen är studiemedelsberättigande om du uppfyller övriga krav för detta hos CSN.

Läs mer på CSN:s webbplats

Finns ULV vid andra universitet?

Utländska lärares vidareutbildning finns på fem andra universitet som eventuellt kan erbjuda kompletterande utbildning i andra ämnen än Malmö universitet. Titta därför gärna på deras webbplatser (Sök på ”Utländska lärares vidareutbildning”).