Har du utländsk lärarutbildning och vill bli lärare i Sverige? Eller har du utländsk utbildning i ett skolämne och arbetslivserfarenhet som lärare i offentlig skolverksamhet på minst två år och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan en kompletterande utbildning vara något för dig.

Om utbildningen

Det finns sju olika spår inom utbildningen och universitetet bedömer vilket av dessa som är lämpligast utifrån dina förutsättningar vid en ansökan. Samtliga spår inleds med kursen "Att vara lärare i Sverige I" (9 hp) och fyra veckors Verksamhetsförlagd utbildning/VFU (6 hp). I vissa fall ingår även två kurser i akademisk svenska.

De sju utbildningsvägarna

Spår 1: Språkprov

Utbildningen vänder sig till dig som har språklärarutbildning och som ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag på grund av att du först måste göra ett kontrastivt språkprov. Språkprovet ska visa att du har de språkfärdigheter som behövs för att undervisa svensktalande elever i ett främmande språk.

Spår 2: Anpassningsperiod

Utbildningen vänder sig till dig som ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag med hänvisning till anpassningsperiod. Utbildningen omfattar 40 veckors studier på heltid, varav cirka 28 veckor är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik.

Spår 3: Komplettering av ämnesstudier och pedagogisk utbildning för att nå svensk lärarexamen

Utbildningen vänder sig till dig som inte kan få legitimation utifrån din utländska utbildning. Du kompletterar därför din utbildning för att nå svensk lärarexamen.

Spår 4: Förberedande utbildning inför lämplighetsprov för att få legitimation

Utbildningen vänder sig till dig som ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag med hänvisning till att genomföra ett lämplighetsprov.

Spår 5: Komplettering av ämnesstudier för att få legitimation

Utbildningen vänder sig till dig som har ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag på grund av att du inte har tillräckliga ämnesstudier och/eller tillräckligt med lärarförberedande studier.

Spår 6: Komplettering av ämnesstudier för att få utökad behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som har ansökt om legitimation alternativt behörighetsbevis och som vill bli behörig i ytterligare undervisningsämne.

Spår 7: Komplettering av kunskaper om svensk skola inför arbete som förskollärare/lärare i Sverige

Utbildningen vänder sig till dig som har förskollärar/lärarlegitimation alternativt behörighetsbevis, men inte har tillräcklig yrkeserfarenhet från svensk förskola/skola.

Individuell studiegång

Den kompletterande utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. ULV kan som mest omfatta 150 högskolepoäng. Om du blir antagen kommer du att få en individuell studiegång, som innehåller de kurser du behöver komplettera din utländska utbildning med. 

Om du kan studera på hel- eller halvtid beror på vilka kurser du behöver läsa, det kan skifta från termin till termin. Ändringar i din studiegång kan göras på grund av ändrat kursutbud.

När verksamhetsförlagd utbildning/VFU (praktik) ingår i din studiegång görs denna alltid på heltid, hela dagar och hela veckor (måndag–fredag), oavsett om du studerar på hel- eller halvtid.

Anmälan

Anmälan inför höstterminen 2022 är öppen mellan 15 mars och 19 april. Sista dag för komplettering av ansökan är 26 april 2022. Utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid ett större antal sökande sker antagning utifrån urval.

Du kan ansöka mot följande inriktningar:

 • Åk 7–9 eller gymnasium.
 • Mot grundskolans tidigare år, åk 1–6 (om du har en kompletteringshänvisning* från Skolverket).

Förskola är inte valbart i ansökan inför höstterminen.

Valbara ämnen mot årskurs 7–9 eller gymnasium

Om du ansöker mot åk 7–9 eller gymnasium kan du göra det med följande ämnen om du har dessa i din utländska examen:

 • Bild
 • Engelska (begränsat antal platser)
 • Historia
 • Idrott
 • Matematik
 • Religion
 • Fysik
 • Naturkunskap
 • Modersmål (Det går inte att ansöka med alla språk. Kontakta därför gärna studie- och karriärvägledare Ann-Charlotte Larsen för att få mer information.)

Om ditt ämne inte finns med i listan är du välkommen att ta kontakt med studie- och karriärvägledare Ann-Charlotte Larsen för att få information om vad som gäller för dig.

*Du som fått Kompletteringshänvisning gällande åk 1–6

Från och med 1 september 2019 kan man inte längre komplettera mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år. Men du som har fått en kompletteringshänvisning av Skolverket gällande grundskolans tidigare år, åk 1–6 kan fortfarande söka in till ULV. Om du önskar information om hur du kan nå en sådan examen, kontakta studie- och karriärvägledare Ann-Charlotte Larsen.

Att tänka på när du ansöker

 • Alla dokument ska skannas in och laddas upp på ansökningssidan. Skicka inte kopior eller dina originaldokument via brev. 
 • Om du har ansökt till ULV tidigare genom att skicka in papperskopior behöver du nu åter igen skicka dina dokument men digitalt, dvs. du behöver skanna in dessa och ladda upp dem på ansökningssidan. 
 • Om det är många sökande kommer ULV att använda sig av urval, vilket innebär att man gör en platsfördelning utifrån olika kriterier. Detta betyder att även om du uppfyller alla ansökningskrav finns det ingen platsgaranti.
 • Antagningsbesked hittar du på www.antagning.se.  
 • Du kan inte få något förhandsbesked om du är antagen genom att kontakta oss.

Sökande som inte antas tillsvidare

Tillsvidare antas inte följande sökande: 

 • med utländsk lärarutbildning i ämnena: teknik (gymnasiet), datateknik, företagsekonomi och sociologi.
 • som önskar komplettera mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år (åk F-6). Om du har en kompletteringshänvisning från Skolverket, läs mer under rubriken Du som fått Kompletteringshänvisning gällande grundskolans tidigare år.

Yrkeskommunikativ prövning

Du som har ansökt till ULV kan komma att kallas till en Yrkeskommunikativ prövning. Prövningen genomförs digitalt lördagen den 7 maj samt tisdagen den 17 maj 2022.

Obligatorisk Yrkeskommunikativ prövning (YKP)

 • För att kunna studera inom Utländska lärares vidareutbildning vid Malmö universitet behöver du göra en obligatorisk Yrkeskommunikativ prövning som du kallas till via mail. 
 • YKP innehåller tre delar: Skriftlig prövning och prövning av läsförståelse (genomförs vid första tillfället) samt muntlig prövning (genomförs vid andra tillfället).
 • Syftet är att synliggöra din språkliga nivå och för att veta vilken kurs du ska inleda dina studier med om du antas till ULV.
 • Har du frågor och funderingar om Utländska lärares vidareutbildning är du välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare Ann-Charlotte Larsen.
 • Läs mer om Yrkeskommunikativ prövning i "Vanliga frågor och svar" under rubriken Vad är Yrkeskommunikativ prövning?.

Behörighetskrav

Du kompletterar utifrån din tidigare akademiska utbildning från annat land och till viss del din lärarerfarenhet från utbildningslandet. Kraven för antagning är:

 • en avslutad och godkänd utländsk eftergymnasial lärarexamen (minst 2 år) eller
 • eftergymnasial ämnesutbildning i ett av ämnen som listas här ovan (minst 2 år) samt dokumenterad arbetslivserfarenhet som lärare i offentlig skolverksamhet i utbildningslandet på minst 2 år
 • godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • den komplettering du behöver omfattar högst 150 hp (30 hp av dessa är avsatta till kurser i akademisk svenska om universitetet bedömt att du ska inleda dina studier i ULV med sådana.)

Kontakt

Chatta med en studievägledare


tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 14-16 och under utökade tider under ansökningsperioden

Kontakta oss


ulv@mau.se
Telefontid med studievägledaren bokas via mail till lotte.a.larsen@mau.se

Vanliga frågor och svar

Innan jag ansöker vill jag veta vad jag behöver komplettera med – kan ULV göra en sådan bedömning?

Bedömning av tidigare utbildning och vad som behöver kompletteras är en ganska stor process. Därför kan du inte vända dig till ULV i denna fråga.

Sådan bedömning görs endast i samband med ansökan till utbildningen. Med antagningsbeskedet skickas det då ut en individuell studiegång, som innehåller de kurser du behöver studera och när du ska gå dessa.

Jag saknar vissa dokument från min tidigare utbildning. Kan jag ansöka ändå?

Ett av kraven för att ansöka till utbildningen är att man har fullständig dokumentation från sin tidigare utbildning samt att denna är översatt till engelska eller svenska.

Om du saknar dokument kan du vända dig till ditt gamla lärosäte eller till Universitets- och högskolerådet för att eventuellt få hjälp.

Du hittar mer information på UHR:s webbplats

Vad innebär antagningskravet ”Kompletteringsutrymme max 150 hp”?

När bedömningen av din tidigare utländska utbildning är klar ser man i jämförelse med kraven i ordinarie lärarprogram vad du behöver komplettera din utbildning med för att uppnå svensk lärarexamen.

Den komplettering/de kurser du behöver läsa får då tillsammans inte vara mer än 120 hp + 30 hp (om du ska läsa kurser i akademisk svenska). Eftersom det görs en individuell bedömning för varje sökande kan du behöva läsa mellan 30 hp och 150 hp.

Behöver du läsa kurser som tillsammans blir mer än 150 hp uppfyller du inte kravet och behöver då antingen läsa in ett par kurser på egen hand innan du åter söker in till ULV eller söka dig till ordinarie lärarprogram.

Vad gäller kring distansstudier, heltidsstudier och halvtidsstudier?

Distansstudier

Det är inte möjligt att studera ULV på distans.

Heltidsstudier

Heltidsstudier innebär att studietakten är 100% och att du studerar 30 hp per termin.

En termin kan innehålla flera kurser som tillsammans blir 30 hp. Kurserna har olika antal träffar på universitetet, men du som student förväntas då studera övrig tid på egen hand så att det tillsammans blir 100%.

Halvtidsstudier

Halvtidsstudier innebär att studietakten är 50%, vilket för det mesta innebär att man läser en kurs om 15 hp per termin. Detta kan många gånger fungera med att arbeta eller att pendla.

Varje student har en individuell studiegång, som innehåller de kurser som behövs för att komplettera den tidigare utländska utbildningen. Studiegången kan innehålla kurser som går i olika takt med olika antal träffar per månad.

Vad är Yrkeskommunikativ prövning?

Yrkeskommunikativ prövning är obligatorisk för alla som har ansökt. En kallelse innebär dock inte någon garanti för att man har blivit antagen. Resultatet av Yrkeskommunikativ prövning räknas in i urvalet.

Yrkeskommunikativ prövning har inget att göra med om man har betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller ej.

Om resultatet visar att du är i behov av inledande kurser kommer du att få läsa sådana, som syftar till att du som student ska utveckla din språkfärdighet med särskild relevans för pedagogisk verksamhet.

Vad är Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

Alla som läser inom utbildningen ska genomföra Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och det är individuellt hur många VFU-kurser man behöver läsa för att komplettera tidigare utbildning. VFU är alltid heltid, hela veckor, hela dagar oavsett om man läser på heltid (100%) eller halvtid (50%). Därför är det viktigt att man planerar för sin VFU i god tid genom att till exempel tala med sin arbetsgivare, ordna barnomsorg och så vidare.