Har du en utländsk eftergymnasial lärarutbildning eller en utländsk kandidatexamen (Bachelor) i ett svenskt skolämne och vill bli behörig lärare i Sverige? Då kan Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) vara något för dig.

Om utbildningen

Det finns 4 olika inriktningar inom ULV:

 • Förskollärare (krävs att du har en kompletteringshänvisning från Skolverket)
 • Grundlärare mot grundskolans tidigare år, årskurs 1–6 (krävs att du har en kompletteringshänvisning från Skolverket)
 • Grundlärare mot fritidshem
 • Ämneslärare, årskurs 7–9/Gymnasium

Malmö universitet bedömer vilken inriktning som du kan antas mot utifrån din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet vid en anmälan. Inom varje inriktning kan du läsa olika utbildningsvägar och varje utbildningsväg har olika anmälningskrav.

Det finns inget anmälningskrav på förkunskaper i engelska, men observera att kurslitteratur på engelska ändå kan förekomma i kurserna.

Om du uppfyller anmälningskraven under en inriktning kan du anmäla dig till denna. Ytterligare anmälningskrav kan tillkomma beroende på utbildningsland. I sådant fall kommer du att meddelas av Malmö universitet.

Inriktning: Förskollärare

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk förskollärarexamen

Utbildningsväg 1 erbjuds inte vid Malmö universitet.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om förskollärarlegitimation och kompletteringshänvisning från Skolverket (läs mer under ”Kompletteringshänvisning”).

Utbildningsvägen leder till att du får lärarlegitimation med den behörighet som Skolverket uppger i beslutet.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Utbildningsväg 3 erbjuds inte inom denna inriktning.

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk förskola

Anmälningskrav: Förskollärarlegitimation utfärdat av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

 • Som student i ULV kan du högst läsa 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under ”Frågor och svar”.
 • Du måste ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Inriktning: Grundlärare mot fritidshem

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk lärarexamen för fritidshem

Anmälningskrav: En utländsk avslutad och godkänd lärarutbildning i minst ett svenskt skolämne på eftergymnasial nivå som varat minst 2 år och godkänt betyg i Sv3/SvA3.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig grundlärare med inriktning mot fritidshem i Sverige.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om lärarlegitimation och kompletteringshänvisning gällande grundlärare med inriktning mot fritidshem från Skolverket (läs mer under rubriken "Kompletteringshänvisning").

Utbildningsvägen leder till att du får lärarlegitimation med den behörighet som Skolverket uppger i beslutet.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Utbildningsväg 3 erbjuds inte inom denna inriktning.

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk skola

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för fritidshem utfärdad av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

Som student i ULV kan du läsa högst 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under "Frågor och svar".

Du behöver ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Inriktning: Grundlärare mot grundskolans tidigare år (årskurs 1–6)

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk lärarexamen för grundskolans tidigare år (åk 1-6)

Utbildningsväg 1 erbjuds inte inom denna inriktning. Du kan i särskilda fall prövas mot grundlärare med inriktning mot fritidshem. Kontakta ulv@mau.se för mer information.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om lärarlegitimation och kompletteringshänvisning från Skolverket (läs mer under ”Kompletteringshänvisning” längre ned på sidan).

Även du som har sökt Lärarlegitimation hos Skolverket men ännu inte fått beslut är välkommen att ansöka. Boka gärna in ett individuellt samtal för information kring detta genom att skicka ett mail

Utbildningsvägen leder till att du får lärarlegitimation med den behörighet som Skolverket uppger i beslutet.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för Grundskolans tidigare år utfärdat av Skolverket.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig att undervisa i ytterligare ämne/årskurser (ämnet/årskurserna läggs till på din lärarlegitimation när du ansöker om detta hos Skolverket).

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk skola

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för Grundskolans tidigare år (årskurs 1-6) utfärdat av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

 • Som student i ULV kan du högst läsa 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under ”Frågor och svar”.
 • Du måste ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Inriktning: Ämneslärare årskurs 7–9 och/eller gymnasium

Utbildningsväg 1: Komplettera mot svensk ämneslärarexamen (åk 7-9 eller gymnasium)

Anmälningskrav:

 • En utländsk avslutad och godkänd ämneslärarutbildning i ett svenskt skolämne på eftergymnasial nivå som varat minst 2 år (har du en utländsk ämneslärarutbildning krävs inte dokumenterad arbetslivserfarenhet) och godkänt betyg i Sv3/SvA3.

Eller

 • En utländsk avslutad och godkänd kandidat/magister/masterutbildning i ett svenskt skolämne och godkänt betyg i Sv3/SvA3.

Utbildningsvägen leder till att du får lärarlegitimation med den behörighet som Skolverket uppger i beslutet.

Utbildningsväg 2: Kompletteringshänvisning från Skolverket

Anmälningskrav: Beslut om avslag på ansökan om lärarlegitimation och kompletteringshänvisning från Skolverket (läs mer under ”Kompletteringshänvisning” längre ned på sidan).

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig ämneslärare i Sverige.

Utbildningsväg 3: Studier för utökad behörighet i ytterligare ämne

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för årskurs 7–9 och eller gymnasium utfärdat av Skolverket.

Utbildningsvägen leder till att du blir behörig att undervisa i ytterligare ämne (ämnet läggs till på din lärarlegitimation när du ansöker om detta hos Skolverket).

Utbildningsväg 4: Studier för att öka kunskaperna om svensk skola

Anmälningskrav: Lärarlegitimation för årskurs 7–9 och/eller Gymnasium utfärdat av Skolverket.

Anmälningskrav för alla utbildningsvägar

 • Som student i ULV kan du högst läsa 120 hp (+ 30 hp yrkessvenska för lärare om universitetet bedömer detta). Läs mer under ”Frågor och svar”.
 • Du måste ladda upp alla dokument på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska med din anmälan.

Tillsvidare antas inte följande sökande:

 • som önskar komplettera mot en förskollärarexamen. Om du har en kompletteringshänvisning från Skolverket kan du dock ansöka för att läsa enligt denna. Läs mer under rubriken "Kompletteringshänvisning".
 • med utländsk lärarutbildning/ämnesutbildning i ämnena: teknik (gymnasiet), datateknik, psykologi och sociologi.
 • Som har en utländsk yrkeslärarexamen.
 • som önskar komplettera mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år (åk 1–6). Om du har en kompletteringshänvisning från Skolverket, läs mer under rubriken "Kompletteringshänvisning".

För att få information om andra möjliga vägar till svensk lärarexamen/behörighet kan du kontakta studievägledningen på lsvagledning@mau.se.

Anmälan

Anmälan till ULV inför höstterminen 2024 är öppen 15 mars–15 april. Sista dag för att komplettera din ansökan är den 22 mars. Du behöver ha ett konto på antagning.se för att anmäla dig.

Se datum för yrkeskommunikativa prövningar under rubriken "Yrkeskommunikativ prövning".

Anmäl dig på antagning.se

Att tänka på när du gör din anmälan

 • Ansökan gör du på antagning.se, där du laddar upp all dokumentation på ditt konto.
 • Antagningsbesked hittar du på antagning.se.
 • Utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid ett större antal sökande sker antagning utifrån urval.
 • Du kan inte få något förhandsbesked om du är antagen genom att kontakta oss. Malmö universitet kan inte heller göra en bedömning i förväg om du kan bli antagen, eller svara på vad du behöver komplettera din utländska utbildning med.

Utbildningsplan

Utbildningsplan höst 2024

Kompletteringshänvisning

Om du har ansökt om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket, men fått avslag på grund av att du inte har tillräckliga ämnesstudier och/eller tillräckligt med lärarförberedande studier, kan du ha fått en "Kompletteringshänvisning".

För dig som fått en kompletteringshänvisning

I en "kompletteringshänvisning" har Skolverket skrivit vad myndigheten bedömer att du behöver läsa ytterligare för att du ska få lärarlegitimation; hur många högskolepoäng du behöver läsa i lärarförberedande kurser och/eller hur många högskolepoäng som du måste läsa i ett eller flera ämnen. Har du fått en sådan kompletteringshänvisning kan du ansöka mot den inriktning (åldersspår/ämne/ämnen) som hänvisningen avser, du kan med andra ord inte välja ett annat åldersspår eller ämne/ämnen än det som står i Skolverkets beslut.

Observera att om Skolverket har skrivit att du behöver komplettera din utbildning med en lärarexamen är detta inte en sådan kompletteringshänvisning som avses. Du kan då inte ansöka mot denna utbildningsväg i någon inriktning.

Se film om bedömning av din utländska utbildning

Kontakta studievägledaren för ULV om du har frågor

Kontakta Ann-Charlotte Larsen

Yrkeskommunikativ prövning (YKP)

Om Malmö universitet bedömer att du uppfyller anmälningskraven för en inriktning samt utbildningsväg inom denna kommer du att kallas till en obligatorisk Yrkeskommunikativ prövning, via den mailadress du har uppgett i din anmälan.

Syftet med YKP är att synliggöra din språkliga nivå i yrkessvenska för lärare. Om du har ansökt med ämnet Engelska kommer du även att kallas till en yrkeskommunikativ prövning i detta språk.

Yrkeskommunikativ prövning vid ansökan inför höstterminen 2024 genomförs följande datum:

 • Skriftlig och läsförståelse: 11 maj kl. 9–15 (online)
 • Muntlig: 20 maj (online)

Yrkeskommunikativ prövning, engelska:

 • 14 maj (campus)

Information om Yrkeskommunikativ prövning

YKP innehåller tre delar:

 • skriftlig prövning
 • prövning av läsförståelse (genomförs vid första tillfället)
 • muntlig prövning (genomförs vid andra tillfället)

En kallelse till YKP är inte någon garanti för att du har blivit antagen. Resultatet av Yrkeskommunikativ prövning räknas in i urvalet.

Om resultatet visar att du är i behov av inledande kurser kommer du, om du blir antagen, att få läsa två kurser (15 hp + 15 hp) som syftar till att du som student ska utveckla din språkfärdighet med särskild relevans för pedagogisk verksamhet, yrkessvenska för lärare.

Observera att YKP endast erbjuds vid ett tillfälle för varje del enligt ovan datum. Om du inte har möjlighet att delta uppfyller du inte anmälningskraven denna gång och är välkommen att anmäla dig igen framöver. Undantag från detta medges ej.

Kontakta studievägledaren för ULV om du har frågor

Kontakta Ann-Charlotte Larsen

Särskild information för dig som ansöker med huvudämne Engelska

Om du ansöker till ULV för att studera mot huvudämne Engelska kommer du också att kallas till en obligatorisk Yrkeskommunikativ prövning i engelska.

Syftet med YKP Engelska är att synliggöra din språkliga nivå i yrkesengelska för lärare. Du kommer med andra ord att genomföra två YKP: en i svenska och en i engelska. Prövningen består av tre delar: ordförråd, en skriftlig del och en muntlig del.

Individuell studieplan

Alla studenter i ULV har individuella studieplaner som innehåller just de kurser som behövs för att du ska uppnå målet med dina studier.

Information om individuell studieplan

När Malmö universitet är klar med bedömningen av din utländska utbildning jämförs denna med innehållet i motsvarande svenskt lärarprogram. De kurser (kunskapskrav) i det svenska lärarprogrammet som du inte har med dig från din utländska utbildning är de du behöver studera för att uppnå svensk lärarbehörighet. Dessa kurser läggs i din individuella studieplan. Malmö universitet lägger in precis de kurser du behöver för att uppfylla kraven och att dessa är inte valbara.

I vissa fall inleds studierna även med två kurser i yrkessvenska för lärare (läs mer under rubriken "Yrkeskommunikativ prövning").

Behörighetskrav

Du kompletterar utifrån din tidigare eftergymnasiala/akademiska utbildning från annat land och till viss del din lärarerfarenhet från utbildningslandet och Sverige.

Kraven för anmälan är:

 • en avslutad och godkänd utländsk eftergymnasial lärarexamen (minst 2 år) eller
 • en avslutad och godkänd kandidatutbildning i ett svenskt skolämne
 • godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande*
 • den komplettering du behöver omfattar högst 120 + 30hp (30 hp av dessa är avsatta till kurser i akademisk svenska om universitetet bedömt att du ska inleda dina studier i ULV med sådana.)

*Om du saknar godkänt betyg i svenska sista dag för komplettering är du välkommen att anmäla dig på nytt när du har ett sådant betyg. Vill du ha tips på hur du kan uppnå godkänt betyg i Svenska 3, läs under ”Vanliga frågor och svar”.

Malmö universitets ULV-podd

Avsnitt 1: Vad är ULV?

Häng med i vårt samtal om ULV! I detta avsnitt talar vi om vad utbildningen är, vilka myndigheter som kan vara bra att ha koll på och en massa annat som rör just ULV. För frågor eller om du vill boka in tid för samtal skickar du ett mejl till ulv@mau.se.

Medverkande

Lotte Larsen, studievägledare och utbildningshandläggare, Mona Atieh, studieadministratör och Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare.

Lyssna på ULV-podden: Vad är ULV?

Avsnitt 2: Utbildningsväg 1 – komplettera mot en svensk lärarexamen

I det här avsnittet pratar vi om vad kompletterande studier är, examen kontra lärarlegitimation, bedömning av utbildningsdokument, yrkeskommunikativ prövning, arbetslivserfarenhet och individuella studier. Häng med!

Medverkande

Lotte Larsen, studievägledare och utbildningshandläggare, Mona Atieh, studieadministratör och Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare.

Lyssna på avsnitt 2: Utbildningsväg 1

Avsnitt 3: Ansökan till ULV

I detta avsnitt går vi kort igenom hur du ansöker till ULV. Välkommen med din ansökan! För frågor eller om du vill boka in tid för samtal skickar du ett mejl till ulv@mau.se.

Medverkande

Lotte Larsen, studievägledare och utbildningshandläggare, Mona Atieh, studieadministratör och Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare.

Lyssna på avsnitt 3: Ansökan till ULV

Avsnitt 4: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – del 1

Hur fungerar det nu med verksamhetsförlagd utbildning egentligen? Vad innebär VFU och hur får jag min VFU-plats?

Medverkande

Utbildningshandläggare Kristin Fransson gästar i detta avsnitt och hjälper till med att reda ut dessa frågor. Övriga medverkande: Lotte Larsen, utbildningshandläggare och studievägledare och Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare.

Lyssna på avsnitt 4: VFU – del 1

Avsnitt 5: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – del 2

Vad händer om jag blir underkänd på en VFU-kurs? Vad gör jag om jag stöter på jobbiga situationer i samband med min VFU?

Medverkande

Utbildningshandläggare Kristin Fransson gästar i detta avsnitt och hjälper till med att reda ut dessa frågor. Övriga medverkande: Lotte Larsen, utbildningshandläggare och studievägledare och Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare.

Lyssna på avsnitt 5: VFU – del 2

Avsnitt 6: Validering av reell kompetens

Vad är validering av reell kompetens? Och kan jag använda det om jag saknar betyg i svenska 3? Detta och mycket annat om validering av reell kompetens reder Mia (Maria) Andersson, valideringssamordnare på Malmö universitet ut för lyssnarna i detta avsnitt.

Medverkande

Maria Andersson, valideringssamordnare, Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare och Lotte Larsen, utbildningshandläggare och studievägledare.

Lyssna på avsnitt 6: Validering av reell kompetens

Kontakt

Chatta med en studievägledare

Chatten är öppen tisdagar 9-12 samt torsdagar 14-16

Kontakta oss

ulv@mau.se Telefontid med studievägledaren bokas via mail till lotte.a.larsen@mau.se

Aktuellt

 • Ansökan till ULV öppnar den 15 mars. Observera datumen för Yrkeskommunikativ prövning. 
 • Har du frågor och funderingar om ULV? Boka gärna in en samtalstid med studievägledaren på lotte.a.larsen@mau.se
 • Utbildningen byter namn 2024 till "Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)".

Mer information

Svenska 3

Det finns olika vägar för att uppnå ett godkänt betyg i Svenska 3. Den vanligaste vägen är att man tar kontakt med Komvux i sin kommun som erbjuder kurser i svenska. Vissa Komvux kan också erbjuda ”särskild prövning”.

Prövning komvux - Malmö stad (malmo.se)

Du kan också läsa "Introduktionsutbildning – behörighetsgivande kurs i svenska" vid Malmö universitet.

Malmö universitet kan inte ge dig en bedömning innan du ansöker

Bedömning av tidigare utbildning och vad som behöver kompletteras är en stor process som Malmö universitet endast gör i samband med din anmälan. Därför kan du inte vända dig till universitetet i denna fråga.

Om du blir antagen får du hemskickat information om vilken inriktning och vilken utbildningsväg du är antagen mot samt en individuell studieplan som innehåller de kurser du behöver studera och när du ska läsa dessa.

Du behöver alla dokument för att kunna ansöka

Ett av kraven för att anmäla sig till utbildningen är att man har fullständig dokumentation från sin tidigare utbildning samt att denna är översatt till engelska eller svenska.

Om du saknar dokument kan du vända dig till ditt gamla lärosäte eller till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att eventuellt få hjälp.

Läs mer på UHR:s webbplats

Studenter i ULV kan läsa max 120 högskolepoäng

När Malmö universitet är klar med bedömningen av din tidigare utländska utbildning jämförs denna med alla kurser i motsvarande svenskt lärarprogram. De kurser i det svenska lärarprogrammet som du inte har med dig från din utländska utbildning är de du behöver studera för att uppnå svensk lärarbehörighet. Dessa kurser läggs i din individuella studieplan.

De kurser du behöver läsa får tillsammans inte vara mer än 120 hp (+ 30 hp om du ska läsa kurser i yrkessvenska för lärare).

Behöver du läsa kurser som tillsammans blir mer än 120 hp uppfyller du inte anmälningskraven och behöver då antingen läsa in ett par kurser på egen hand innan du åter söker in till ULV eller söka dig till svenskt lärarprogram.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

De flesta som läser inom utbildningen kommer att genomföra Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är individuellt hur många VFU-kurser man behöver läsa för att komplettera tidigare utbildning. VFU är alltid heltid, hela veckor, hela dagar oavsett om man läser på heltid (100%) eller halvtid (50%). Därför är det viktigt att man planerar för sin VFU i god tid genom att till exempel tala med sin arbetsgivare, ordna barnomsorg och så vidare.

Läs mer om VFU

Distansstudier, heltidsstudier och halvtidsstudier

Distansstudier

Vissa kurser är på distans medan andra är campusförlagda och det går därför inte att välja att läsa helt på distans vid Malmö universitet.

Heltidsstudier

Heltidsstudier innebär att studietakten är 100% och att du studerar 30 hp/termin.

En termin kan innehålla flera kurser som tillsammans blir 30 hp. Kurserna har olika antal träffar på universitetet, men du som student förväntas då studera övrig tid på egen hand så att det tillsammans blir 100%.

Halvtidsstudier

Halvtidsstudier innebär att studietakten är 50%, vilket för det mesta innebär att man läser en kurs om 15 hp per termin.

Observera att din studieplan kan innehålla kurser som går i olika takt med olika antal träffar per månad.

Information om lärarlegitimation

ULV är studiemedelsberättigande

Utbildningen är studiemedelsberättigande om du uppfyller övriga krav för detta hos CSN.

Läs mer på CSN:s webbplats

ULV finns vid fler universitet

Utländska lärares vidareutbildning finns på fem andra universitet som eventuellt kan erbjuda kompletterande utbildning i andra ämnen än Malmö universitet. Titta därför gärna på deras webbplatser (Sök på ”Utländska lärares vidareutbildning”).