Presentation

Alicia disputerade 2022 med avhandlingen The Labour of Infrastructuring, som centrerar kring frågan om handlingsmandat inom deltagande design. I sin avhandling granskade hon samskapandeprocesser mellan offentlig sektor och medborgare, och analyserar hinder för hållbar samverkan mellan sektorer.

Alicia jobbar idag som lektor på programmet för grafisk design, och som forskare. Hon är idag aktiv i två forskningsprojekt, Deltagande i klimatomställningen som drivs av Miljöförvaltningen, Malmö stad, finaniserat av Energimyndigheten; och formas-finansierat *Designdrivet policylab för klimatanpassning av transportsystemet * tillsammans med forskare från VTI och aktörer från fem svenska kommuner och regioner.