Presentation

Alicia doktorerar i deltagande design, med en stark socio-politisk betoning. Hennes forskning söker att främja handlingskraft inom civil och offentlig sektor genom demokratisk metodik.