Presentation

Alicia disputerade 2022 med avhandlingen The Labour of Infrastructuring, som centrerar kring frågan om handlingsmandat inom deltagande design. I sin avhandling granskar hon samskapandeprocesser mellan offentlig sektor och medborgare, och analyserar hinder för hållbar samverkan mellan sektorer.

Alicia har erfarenhet inom både social design, och som praktiker inom grafisk design och tryck. Alicia arbetar idag som lektor på K3s program för grafisk design, där hon uppmuntrar studenter att se sitt hantverk som en kunskapande process.