Presentation

Anders Edvik, fil.dr. i arbetsvetenskap & fil.mag. i pedagogik, undervisar och forskar om: projekteldning och projektorganisering, organisationsutveckling, ledarskap och förändring.