Presentation

Anders Kottorp forskar på de konsekvenser som personer med olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan uppleva i ett vardags- och samhällsperspektiv, samt hur olika insatser kan utvecklas för att minimera de negativa konsekvenserna. Anders har specialiserat sig på att mäta olika utfall som är viktiga att påverka inom hälso- och sjukvård och sociala verksamheter, till exempel ökad grad av delaktighet, bättre hälsa och ökad livskvalitet. De senaste åren har han fokuserat på hur personer med olika funktionsnedsättningar kan använda vardagsteknik, och vilka möjligheter och begränsningar som finns. Anders har arbetat med de flesta typer av klienter och brukare i sin forskning och ofta i tvärvetenskapliga, multiprofessionella och internationella sammanhang.

Publikationer