Presentation

Linde-Laursens arbete de senaste 25 åren har fokuserat på hur identiteter formas i moderna samhällen. Hans forskning rör sig från intima detaljer i vardagslivet, som t.ex. hur folk diskar, till diskursiva förståelser av vad det betyder att ”höra till”. Genom studier av kulturell kontinuitet och förändring påvisar han hur människors känslor och erfarenheter både skapar och skapas av de moderna kontextuella omständigheter i vilket de lever.

För närvarande studerar han sådana processer på två platser (Öresundsregionen och en liten by, Solvang, i Kalifornien) där han studerar hur människor förstår sig själva i relation till föränderliga grupper av andra och hur sådana uppfattningar om nationella och etniska skillnader praktiseras och ges politiskt innehåll. Dessutom studerar Linde-Laursen asiatiska storstäder och hur de anpassar sig till globala processer. Linde-Laursen har skrivit fyra monografier, redigerad fem antologier och har skrivit många bidrag och artiklar.