Presentation

Åsa Harvard Maare är lektor i visuell kommunikation. Hon undervisar på programmen Grafisk design och Visuell kommunikation, och är utöver det ordförande i kursnämnden på K3 där man arbetar med kvalitetsfrågor för hela institutionen.

Som lärare har Åsa ett specialintresse i att finna former för akademiskt skrivande och vetenskapligt arbete som tar avstamp i designerns praktiska och kreativa sätt att lösa problem. Hon har också undervisat mycket i teckning: perspektiv, illustration,ljus och skugga. Mindre personligt uttryck, och mer matematiska principer för teckning.

Åsa är utbildad till konstnär med inriktning på teckning, och hon har tidigare arbetat som konstgrafiker, tidningstecknare och illustratör. Hon har en PhD i kognitionsvetenskap, och hennes forskning handlar om socialt lärande (imitation och observationslärande) och hur design av lärmaterial och lärprocesser kan ta utgångspunkt i att elever och studenter behöver kolla på hur andra elever och studenter gör - både för motivation och för att plocka upp hur man gör ("savoir faire" på franska: hur man gör det man gör).