Presentation

Bengt Götrick är övertandläkare och professor i Orofacial medicin. Han har sedan 2019 uppdrag som chef för Sektion 4 vid Odontologiska fakulteten. Sektion 4 omfattar ämnena Odontologisk röntgendiagnostik, Oral diagnostik, Orofacial medicin, Ortodonti, Pedodonti och Samhällsodontologi. Bengt Götricks forskning ligger främst inom områdena fysiologi och farmakologi. Den var tidigt inriktad mot studier av de autonoma nerver som reglerar salivkörtlarnas funktion, och hur man kan hjälpa personer som lider av muntorrhet. Brist på saliv medför ofta problem med att äta och tala och ökar risken för sjukdomar i munhålan. Bengt Götricks forskning handlar också om att utvärdera nyttan av antibiotikaprofylax inom tandvården. Bengt Götrick är både regionalt och nationellt engagerad i arbetet med att formulera riktlinjer för användningen av antibiotika inom tandvården. Andra forskningsområden är läkemedelsbehandling av munslemhinnesjukdomen oral lichen planus och blödningsbenägenhet i samband med oralkirurgiska ingrepp hos patienter som medicinerar med antikoagulantia.