Presentation

Jag är verksam som universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT. Jag är även programledare för it och ekonomiprogrammet.

Min forskning går under temat digital hälsa. Jag är särskilt intresserad av hur digital resurser tas i bruk och kombineras i arbete och i utveckling av nya arbetssätt. Ett tydligt exempel på ett sammanhang som aktualiseras min forskning är hur digitala resurser involveras kombineras i samspelet mellan professioner och patienter i sjukvården.