Presentation

Jag är verksam som universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, och är programledare för it och ekonomiprogrammet.

Min forskning går under temat digitalisering, där mitt intresse för hur digital teknik utvecklar och används som resurs i arbetet med hälsa och sjukvård, hur digital teknik transformerar och utvecklar samspel mellan professioner och patienter i arbete med kritiska och kroniska sjukdomar.