Svenska informationssystemakademin, SISA, definierar det vetenskapliga ämnet informationssystem som det ämne ”som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang”.

Informationssystem (IS), ofta kallat informatik i Sverige, är både ett akademiskt utbildningsämne och ett vetenskapligt forskningsområde. Forskning inom informationssystem fokuserar inte snävt på teknologi utan undersöker istället frågor relaterade till:

 • individer och metoder som är involverade i designen
 • utvecklingen eller användningen av teknologin
 • effekterna eller konsekvenserna av att använda tekniken
 • faktorer som är relaterade till användande, acceptans och anpassning av informationsteknik
 • andra frågor relaterade till den pågående digitaliseringen av organisationer och samhälle.

Informationssystem är ett tvärvetenskapligt fält med influenser från olika akademiska områden som organisationsvetenskap, datavetenskap, informationsvetenskap, ingenjörsvetenskap, ekonomi och operationsanalys.

Forskningen kan handla om:

 • organisatoriska och strategiska aspekter av IS
 • utvecklingen av IS
 • frågor rörande interaktionen människa-dator
 • sociala medias roll i organisationer och i samhället
 • IS inom sjukvården
 • ”grön” IT och hållbarhet
 • IT för utveckling
 • knowledge management.

Forskare på Institutionen för datavetenskap och medieteknik har publicerat forskning inom många av dessa områden, på senare tid har fokus legat på teknologi inom hälsa och välbefinnande.

Fokusområden

Designa och utvärdera applikationer för att stödja fysisk eller emotionell hälsa

Detta område inkluderar utforskningar av olika ingångar till design (samdesign, deltagande design), skapande av rekommendationer eller ramverk för att stödja design av hälsoapplikationer med fokus på patienten samt studier för att bedöma befintliga hälsorelaterade applikationer.

Ramar för klassificering/identifiering av hälsorelaterade applikationer

Denna typ av forskning involverar vanligtvis en bred undersökning av den befintliga kunskapen för att skapa en klassificering (taxonomi) av appars egenskaper.

Designa och utvärdera IOT-applikationer för att stödja smarta arbetsplatser

Studerar effekterna av hur en patients egen övervakning av hälsoapplikationer påverkar vårdpersonalens arbetsmetoder. Undersöker användningen av teknik inom äldrevård och socialtjänst.

Forskare, publikationer och projekt