Presentation

Jag är doktorand i internationell migration och etniska relationer (IMER ) vid institutionen för globala politiska studier (GPS). Mina forskningsintressen innefattar interdisciplinär migrationsforskning med ett sociopsykologiskt teoretiskt perspektiv. Övriga forskningsintressen är identitet, tillhörighet samt in/utgrupprelationer