Presentation

Jag är doktorand i internationell migration och etniska relationer (IMER ) vid institutionen för globala politiska studier (GPS). I mitt nuvarande doktorandprojekt tittar jag på hur individer konstruerar och sätter upp gränser kring uppfattningen av 'svenskhet' som en etnisk och nationell identitet, delvis genom visuella markörer för tillhörighet som hudfärg eller rasbedömningar. Mina forskningsintressen innefattar interdisciplinär migrationsforskning med ett sociopsykologiskt teoretiskt perspektiv. Övriga forskningsintressen är identitet, tillhörighet samt in/utgrupp relationer, ras, rasifiering, och etnicitet.