Presentation

Cecilia Fåhraeus är postdok i FORMAS-projektet "Handlingsutrymme för jämlik tillgång till boende och livsmiljöer: Aktionsforskning kring regionala, kommunala och lokala praktiker för en holistisk och socialt hållbar bostadsförsörjning" (JÄMBO). Hennes forskning kretsar kring 1) registerstudier av flyttmönster och social sammansättning utifrån ett boendeperspektiv, 2) den fysiska miljöns förutsättningar att främja meningsfull interaktion mellan olika grupper i socialt blandade områden, och 3) framtagandet av innovativa samverkansmodeller för en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Cecilias forskningsintressen utgörs av socialt hållbar bostadsförsörjning i såväl Globala Nord som Globala Syd, deltagarstyrd aktionsforskning, slum som livsmiljö, samt försörjningsgeografier. Hon använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och GIS i sin forskning.

Tidigare projekt

Rights-based housing in sub-Saharan Africa (2022-2024). Forsknings- och samverkansprojekt med We Effect i syfte att utveckla ett holistiskt och socialt hållbart bostadsförsörjningsprogram i Malawi, Mocambique, Zambia och Zimbabwe.

Dealing with Double Disaster: Exploring the impact of earthquake and Covid-19 on livelihoods in Central Sulawesi, Indonesia. (2023)

Drawing a Livelihoodscape from the slum: Towards a spatial understanding of gendered livelihoods in Zambia (doktorsavhandling).