Presentation

Jag arbetar som universitetslektor i offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter. Jag har forskat om mötet mellan det offentliga/staten/kommunen och de enskilda och hur de mänskliga rättigheterna som juridiskt verktyg kan skydda människor mot osaklighet, övergrepp och kränkningar av deras värdighet. Jag har särskilt ägnat mig åt diskriminering, minoriteters rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och åt de anspråk som rättigheterna har på staten som organisation; på dess ledarskap, dess prioriteringar, bemötande av enskilda och dess organisering.

Jag har arbetat de tretton senaste åren som ledare och chef över forskare och lärare, och ett tag även över samordnare för studenter med funktionsnedsättning, men har valt att gå tillbaka till att vara universitetslektor.

Jag forskar om de mänskliga rättigheternas anspråk på professionerna (som universitetet utbildar till); om hur akademiskt lärarskap kan omdefinieras utifrån studenternas behov av tillgänglighet liksom de rättsliga kraven på tillgänglighet; om de olika vektorerna högskolepedagogik, Universal Design for Learning och mänskliga rättigheter och platsen där de möts; om barnkonventionens påverkan på skolan som organisation och ledarskapet i skolan; och jag är öppen för att ansluta till spännande projekt där min rättsvetenskapliga profil kan bidra. Jag har just avslutat en kvantitativ studie om en ny profession i vardande, en MR-profession, och det är ett led i tidigare forskning jag bedrivit om de mänskliga rättigheternas systemiska anspråk på staten som organisation.

Jag arbetar praktiskt som lärarutbildare och kursledare inom grundlärar- och ämneslärareprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna för kurser som handlar om lärarskapet: Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering; och är nu kursledare för Vetenskap, metod och beprövad erfarenhet. Jag har varit ledamot i universitetets Råd för etikprövning och jag kompletterar just nu min doktorsexamen i juridik med en internationell master i högskolepedagogik.