Presentation

När det gäller undervisning, forskning och samverkan arbetar jag främst med elevers meningsskapande processer, lärares kollegiala lärande och studenters utveckling av professionskunnande.

Fokus hamnar ofta på relationen språk- och kunskapsutveckling där forskningen rör literacy i spannet disciplinary literacy och allmän literacy. Inom samverkan tar det sig ofta uttryck i praktikutvecklande med skolor/lärare och inom lärar- och forskarutbildning undervisar och handleder jag med fokus stöttning av språkutvecklande arbetssätt.

Har lärarlegitimation i biologi, kemi, fysik och matematik (högstadiet) samt biologi, kemi, naturkunskap och miljövetenskap (gymnasiet).

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.