Presentation

Daniel Gaffner är programansvarig för Grafisk Design Kandidatprogram på K3 / KS samt kursansvarig för kärnkurserna Grafisk Design1 och 2 samt kurserna Att arbeta som desginer och Internaktion och Design. Mellan 2012 och 2022 var han Internationell koordinator för K3. Daniel sitter i Grundutbidlningsrådet och i Rådet för globalt engagement samt är tvecklingsasnsvarig för kommande Magisterutbidlningen i Grafisk design vid K3. Han är även del av INU / International network of Universities kommunikationsgrupp och jury. Aktiv i forskningprojekten: Berlingska i Lund - En typografisk undersökning. Med LUX / Lunds Universitet och INU. The typographical Workhorse - Everyday type use dissected - Med Bauhaus Dessau Foundation COIL as a tool of intenational learning and cooperation - Med International network of Univeristies

Kursansvarig för kurserna:

 • Grafisk Design I - 15hp.

 • Grafisk Design II - 15hp

 • Arbeta som designer - 7,5hp.

 • Interaction och Design - 7,5hp.

Uppdrag på K3/KS:

 • Kursnämnd, K3, 2018 –

 • Grundutbildningsråd, K3, 2016 –

 • Internationella rådet (Ordförande), K3, 2012 – 2019

 • Designutbildningsrådet, K3, 2019 –

 • Lokal och ateljérådet, K3, 2012 - 2016

 • Representant: Internationella rådet, KS, 2017 –

 • Representant: Rådet för Globalt Engagemang, KS, (RÅGE) 2018 –

Kommittéer / Representation för K3/KS

 • MAU representant för Cumulus Design Organization, Helsingfors FI.

 • MAU representant för BEDA (The Bureau of European Design Associations) Organization, EU initiative , Bryssel, Belgien

 • MAU representant för ”Design for Europe” EU initiative , Bryssel, Belgien

 • K3 representant för INU (international network of univ.) Kingston, UK.

 • MAU representant för Future Design Collective (AI-design advisory board), Nantes FR

 • KS Fakultets representant för International Advisory Board at Malmö University

 • Expertråd (inom grafisk design) för MAUs kommunikationsavdelning, MAU, Malmö

 • Expertpanel, och representant för K3/MAU, Arbetsförmedlingen Kultur och Media Malmö

Meriter