Presentation

Min forskningsprofil

Jeg beskæftiger mig med transnational samtidshistorie i en vestlig sammenhæng med globale afstikkere. Min forskning belyser fænomener, forestillinger og aktører i gråzonen mellem det nationale og internationale, staten og civilsamfundet, i den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling af især de euro-atlantiske samfund. I centrum for mine undersøgelser står statslig-private netværks bidrag til global regeringsførelse, uformelt diplomati og kulturudveksling, herunder eliter, kunstnere og intellektuelle, arbejderbevægelsen og kristne kirker. Som oftest i konteksten af Den kolde krig, Marshallplanen, amerikanisering og anti-kommunisme, samt afkolonisering. I 2016 vandt min bog, The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-1982, Cambridge University Press og The Transatlantic Associations pris for bedste værk om transatlantiske relationer. Jeg er desuden viceformand for Center for Modern European Studies, An Öresund Network of Lund University, Malmö University and University of Copenhagen.

Min aktuelle forskning

I en situation hvor demokratiet er udfordret af efterretningstjenester, techgiganter og specialisters hidtil usete evner til at manipulere den offentlige mening, undersøger jeg i min nuværende forskning et historisk fortilfælde: Congress for Cultural Freedom, der i perioden 1950-1967, med støtte fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA, påvirkede kulturlivet direkte eller indirekte i mere end 30 lande verden over. Kongressen samlede førende forfattere, kunstnere og filosoffer, bl.a. Arthur Koestler, Nicolas Nabokov og Bertrand Russell. Projektet fokuserer på kongressens underbelyste aktiviteter i Skandinavien, herunder Selskabet for Frihed og Kultur i Danmark. Projektet fremdrager ny viden fra tidligere utilgængelige kilder og vil formidle resultaterne til offentligheden gennem udgivelsen af artikler, en monografi, samt muligvis en udstilling i de kommende år.

Aktiviteter