Presentation

Min forskningsprofil

Jeg beskæftiger mig med transnational samtidshistorie i en vestlig sammenhæng med globale afstikkere. Min forskning belyser fænomener, forestillinger og aktører i gråzonen mellem det nationale og internationale, staten og civilsamfundet, i den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling af især de euro-atlantiske samfund. I centrum for mine undersøgelser står statslig-private netværks bidrag til global regeringsførelse, uformelt diplomati og kulturudveksling, herunder eliter, kunstnere og intellektuelle, arbejderbevægelsen og kristne kirker. Som oftest i konteksten af Den kolde krig, Marshallplanen, amerikanisering og anti-kommunisme, samt afkolonisering.

Min aktuelle forskning

I en situation hvor demokratiet er udfordret af efterretningstjenester, techgiganter og specialisters hidtil usete evner til at manipulere den offentlige mening, undersøger jeg i min nuværende forskning et historisk fortilfælde: Congress for Cultural Freedom, der i perioden 1950-1967, med støtte fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA, påvirkede kulturlivet direkte eller indirekte i mere end 30 lande verden over. Kongressen samlede førende forfattere, kunstnere og filosoffer, bl.a. Arthur Koestler, Nicolas Nabokov og Bertrand Russell. Projektet fokuserer på kongressens underbelyste aktiviteter i Skandinavien, herunder Selskabet for Frihed og Kultur i Danmark. Projektet fremdrager ny viden fra tidligere utilgængelige kilder og vil formidle resultaterne til offentligheden gennem udgivelsen af artikler, en monografi, samt muligvis en udstilling i de kommende år.

Aktiviteter