Presentation

Jag är doktorand i högskolepedagogik finansierad av Försvarsmakten (Sjöstridsskolan). Jag intresserar mig för lärandemiljö och i mitt doktorandprojekt fokuserar jag på den simulerade lärandemiljön och lärares design av den.