Presentation

Universitetsadjunkt och doktorand på institutionen Bardom, Utbildning, Samhälle. Förskollärare, Magister i pedagogiskt arbete och Master i Utbildningsvetenskap.

Mina forskningsintressen fokuserar högre utbildning, lärarutbildning och dess roll i skol- och samhällsutveckling. Mina frågeställningar rör sig inom utbildningssociologi, pedagogik samt pedagogisk filosofi.

Medlem i Philosophical Studies of Education (PSE) samt utbildningssociologiskt nätverk, båda vid Malmö Universitet.