Presentation

Universitetsadjunkt och doktorand på institutionen Bardom, Utbildning, Samhälle. Förskollärare, Magister i pedagogiskt arbete och Master i Utbildningsvetenskap.

Mina forskningsintressen fokuserar högre utbildning och då främst lärarutbildning och dess roll i skol- och samhällsutveckling. Mina frågeställningar rör sig inom utbildningssociologi, pedagogik samt pedagogisk filosofi.

Medlem i forskningsmiljön Philosophical Studies of Education (PSE)