Presentation

Universitetsadjunkt och doktorand på institutionen Bardom, Utbildning, Samhälle. Är utbildad förskollärare, Magister i pedagogiskt arbete och Master i Utbildningsvetenskap och nu doktorand i pedgogik.

Forskningsintressena fokuserar högre utbildning och professionsutbildning/lärarutbildning och dess roll i skol- och samhällsutveckling samt frågeställningar som rör sig inom utbildningssociologi, pedagogik samt pedagogisk filosofi.

Medlem i forskargrupperna Historiska-politiska studier samt Pedagogiska-filosofiska studier av barndom, utbildning och samhäller, båda vid Malmö Universitet.