Presentation

Eva Wennås Brante är docent i pedagogik och har en anställning som lektor i svenska med didaktisk inriktning. Hennes avhandling undersökte bilders betydelse för läsförståelsen för personer med dyslexi. Under ett tre år långt postdoktor-projekt vid Oslo Universitet forskade Wennås Brante kring hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisning. Särskilt fokus riktades mot kritisk läsning när information från mer än ett dokument ställs mot vartannat. Mer information om projektet finns att läsa här och här

Wennås Brante forskningsintresse riktar sig också mot digitalisering av lärarutbildningen, både vad gäller lärarstudenter och lärarutbildare. Särskilt intresse ägnas åt digitalt läsande, online-skrivande samt informationssökning i ljuset av chatbots.