Presentation

Evaggelia Papia docent, filosofie doktor i odontologisk vetenskap och tandtekniker. Arbetar som universitetslektor på tandteknikerutbildningen, materialvetenskap och teknologi, Odontologiska fakulteten.