Presentation

Evaggelia Papia filosofie doktor i odontologisk vetenskap och tandtekniker.Arbetar som lektor på tandteknikerutbildningen, avdelningen för Materialvetenskap och teknologi, Odontologiska fakulteten.