Fakta

Kontaktperson:
Camilla Johansson
Ansvarig vid Mau:
Camilla Johansson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 maj 2020 - 06 juni 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Yttria-stabiliserade zirkonia (YSZ)-material används till dentala ersättningar för att återställa skadade tänder. Under senare år har nya generationer av materialet, med olika sammansättning och kristallstruktur, utvecklats. Följaktligen har de nya materialen andra egenskaper, såsom en ökad translucens, men en betydligt lägre böjhållfasthet och brottseghet. Dessa material används i patientbehandlingar trots begränsade data.

Under framställningen av dentala ersättningar utsätts materialet för olika processfaktorer, såsom sintring, infärgning och glansbränning, på det tandtekniska laboratoriet, och på kliniken utförs slipning och polering för att justera kontakter. Processfaktorerna kan dock ha en betydande inverkan på materialegenskaperna och således på den slutliga ersättningens livslängd.

De nya generationerna av zirkonia hanteras dock ofta på samma sätt som den första generationen, trots att egenskaperna skiljer sig åt, vilket kan äventyra patientbehandlingen och försämra patientens livskvalitet. Att ha kunskap om hur processfaktorerna påverkar materialens egenskaper är därför av största vikt för tandvården för att kunna välja lämpliga laboratorie- och kliniska procedurer och därmed förutsägbara behandlingar. Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera hur laboratorie- och kliniskt relaterade processfaktorer påverkar materialegenskaperna hos högtranslucenta zirkonia-material.