Presentation

Fokus: Agent-baserad modellering, Social simulering, Multi-agent-system, Försöksplanering, Artificiell intelligens, Data science

Tillämpningsområden: Logistik, Covid-19, Transport, Sakernas internet (IoT), Sociala medier, Hälsovård, Offentlig säkerhet

Del av ASSOCC projektet för simulering av Covid-19-pandemin https://simassocc.org/.

Aktiviteter